Home » Communicatieprofessional

Opleiding: Communicatieprofessional

Bij: Training Masters

 
 

Inhoud van de cursus

Het werk van communicatieprofessionals raakt alle maatschappelijke opgaven en grote thema’s van deze tijd. Ook speelt interne en externe communicatie een rol bij alle strategische vraagstukken in organisaties. Communicatie brengt mensen bij elkaar en is onmisbaar voor wederzijds begrip en beweging. De mate waarin bestuurders stakeholders voor hun organisatie weten te winnen, bepaalt bovendien hun succes.

Communicatieprofessionals zijn dan ook meer dan ooit hard nodig in de bestuurskamer. Bedrijven, overheden en andere organisaties voelen de druk om de dialoog met hun omgeving aan te gaan. En zien daar in toenemende mate ook kansen. Organisaties moeten steeds communicatiever worden, want deze tijd vraagt om sensitiviteit en wederkerigheid. En om reactiesnelheid bovendien: de omgeving verwacht instant respons. Mensen willen niet alleen reactie, ze willen het nu. De impact van onze veranderende samenleving is groot. Organisaties zoeken naar antwoorden op talloze vragen die de buitenwereld stelt. Feit is dat reageren niet meer voldoende is; het gaat om ageren en acteren om te overleven. En dat kan alleen maar als trends en ontwikkelingen voortdurend gemonitord worden, de organisatie weet wie zij is en continu met diverse partijen over tal van onderwerpen interacteert. Communicatie als dé factor voor organisatiesucces. Dit boek introduceert een nieuwe communicatiefunctie. Met nieuwe aandachtsgebieden, met bekende aandachtsgebieden die anders worden ingevuld en met nieuwe werkwijzen. Het laat zien dat het communicatie vak een grote omslag zal moeten maken. De communicatiefunctie van de toekomst is geen adviesfunctie meer, maar een primair proces dat in de directiekamers van succesvolle organisaties begint. Vol inzichten en handvatten voor managers en communicatieprofessionals, maar ook voor professionals van aanpalende vakgebieden zoals marketing en strategie, die voorheen als crisiscommunicatie zou worden gekwalificeerd, is vandaag de dag de norm.

Inhoud van de cursus:
De communicatieprofessional
Theorie en praktijk in communicatie
Praktische dilemma’s
Uitdagingen voor de organisatie
Innovatie en ondernemerschap
Strategie en Positionering
Klanten
Duurzaamheid
Innovatie en ondernemerschap
Diversiteit en cultuur
HRM
Benchmarking en sturen op resultaat
Leiderschap en communicatie
Professionals in communicatie
Beleid en advies
Investor Relations
Eventmanagement
Mediaproducties
Public Relations
Journalistiek
Social Media
Reclame
Vormgeving
Doelgroepgerichte communicatie
Dialoog met medewerkers
Dialoog met consumenten (marketingcommunicatie)
Dialoog met burgers via publiekscommunicatie
Als alles tegelijk moet (crisiscommunicatie)

De cursus is opgebouwd uit 13 uitgebreide lessen bestaande uit een a en b gedeelte, bestaande uit collegesheets, samengestelde video’s gerelateerd aan het betreffende hoofdstuk en te beantwoorden vragen uit het begeleidende boek. Iedere les eindigt met het uitwerken van een casus. Vragen, antwoorden en de uitgewerkte casus per hoofdstuk, worden ook digitaal weergegeven.

Als extra ondersteuning voor de cursist wordt onder meer gebruik gemaakt van het digitaal lesmateriaal van Noordhoff Uitgevers.

Studieduur
Duur van de cursus ca. 6 maanden bij een gemiddelde studieduur. Iedere cursist kan zelf het studietempo bepalen en is niet gebonden aan termijnen.
De cursus wordt begeleid door een ervaren praktijkdocent uit het hoger onderwijs.

Duur van de cursus

ca. 6 maanden

Kosten van de cursus

Het bijbehorende boek voor de cursus wordt door ons aan u verstrekt. (Gratis)
Prijs van de cursus € 499,--

Betaalt jouw werkgever mee?
Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Jouw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

Belastingteruggaaf voor studie.
Je kunt de studiekosten voor een Training Masters-opleiding, die aansluit op jouw beroep of toekomstige beroep, als aftrekpost indienen bij jouw belastingaangifte. In dat geval vergoedt de belastingdienst een gedeelte (afhankelijk van jouw belastingschaal) van jouw studiekosten, boven het drempelbedrag van 250 euro. Dat maakt je studie bij Training Masters nog voordeliger!

Plaatsen / leslocaties

Afstandsonderwijs

Algemene informatie over de cursus

Communicatieprofessionals hebben een bijzonder boeiend vak. Want het gaat om mensen raken en bewegen. Om de verbinding tussen organisatie en omgeving. Om dialoog en draagvlak. Om relaties en reputaties. Om merken en media. Om de juiste taal en toon. Om voorkeur en vertrouwen. Om de steun van stakeholders.

U werkt veel samen met anderen in een omgeving waar effectieve communicatie belangrijk is. Het is voor u van belang in alle situaties op gewenste wijze te communiceren. U merkt dat u uw communicatiekwaliteiten naar een hoger niveau wilt brengen. In deze training leert u strategieën om uw persoonlijke knelpunten te transformeren naar succesfactoren op het gebied van uw communicatie. U verdiept uw zelfinzicht en vaardigheden op een van de belangrijkste gebieden in het leven. U legt het fundament om met succes met uzelf en uw omgeving te communiceren.

U bent ambitieus en u wilt zich op het gebied van communicatie vanuit een breed perspectief verder ontwikkelen. De opleiding is zeer interessant voor bijvoorbeeld publicrelationsmedewerkers, reclamecoördinatoren, (marketing)communicatiemanagers of medewerkers, medewerkers communicatiebeleid of evenementenmanagers.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
574d4 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren