Home » Big Data in de publieke sector

Opleiding: Big Data in de publieke sector

Bij: International Management Forum

 

International Management Forum

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Opleidingsinhoud

DAG I – BIG DATA EN DE INVLOED VAN DE SAMENLEVING

Het data werkveld
Het speelveld van data in publieke organisaties
Big Data in de context van informatiemanagement, Data Warehousing, Business Intelligence (BI) en Social Media analytics
Big Data: theorie en technologie
Big Data en Open Data
Business Analytics
Internet of Things (IoT)
Machine Learning
Smart City
Privacy
Big Data in verhouding tot andere data gerelateerde onderwerpen in publieke organisaties
De impact van Big Data op de economie en de samenleving: voorbeelden en duiding
Hoe verhoudt Big Data zich tot social media?

De wisselwerking tussen Big Data en de samenleving
De ‘Connected Economy’
Internet of Things (IoT)
De impact van mobiele toepassingen
Locatiegebonden data
Waarom zijn Big Data juist nú belangrijk voor publieke organisaties?
Hoe gaan publieke organisaties met Big Data om?
Praktijkvoorbeelden

De data gedreven publieke organisatie
Het toepassen van Big Data in de bestaande organisatie
De verschillende rollen in Big Data projecten
Do’s en don’ts bij de implementatie van een Big Data project
Vereenvoudigen en verduidelijken van de communicatie in uw organisatie
Wat houdt een data gedreven strategie in?
Welke business modellen zijn er voor het verkopen van data?
Welke aspecten zijn van belang bij het verkopen van data aan derden?
Hoe gaat u om met privacy gevoelige data?
Definiëren van toepassingen voor Big Data
Welke kennis en expertise heeft u nodig voor Big Data en een data gedreven strategie?
Wie moet u bij een Big Data project betrekken?
Hoe kunt u de valkuilen voorkomen?
Handige tips uit de praktijk

DAG II – BIG DATA ANALYTICS

Big Data: analyseren van grote hoeveelheden data
De belangrijkste technologie achter Big Data: verschil met wat u nu al doet en heeft
Toegang tot de technologie
Welke expertise is er nodig voor Big Data?
Welke toepassingen zijn er te realiseren met Big Data?
Verschillende toepassingen: van burger/klant kennis en betere toegang tot informatie bij burgers tot fraudebestrijding en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking
Hoe kunt u investeringen in Big Data beoordelen?

Big Data: vertaling naar de praktijk van de publieke organisatie

Big Data in de praktijk: trends en bedreigingen
Trends, bedreigingen en kansen voor publieke organisaties
Benoemen en generaliseren van trends
Bedreigingen voor de huidige organisatie van publieke instanties

Gebruikmaken van Big Data
Vertalen van kansen en bedreigingen naar actie
Inrichten van het proces en de organisatie
Welke competenties hebben u en uw team nodig?
Verandering van samenwerking met de omgeving (burgers/bedrijven)
Privacy en veiligheid

Praktijkcase in de publieke sector

DAG III – BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR – JURIDISCHE ASPECTEN EN TRENDS

Bedreigingen voor de huidige organisatie van publieke organisaties
Betere toegang tot informatie bij burgers
Meer private initiatieven voor klassieke overheidstaken
Wetgeving en handhaving die achterhaald is en niet aansluit bij de huidige ontwikkelingen binnen de publieke sector

Wet-en regelgeving op het gebied van data en open data
Privacy en veiligheid
Data en integriteit
Open Data

Big Data trends
Welke trends zijn er?
Welke bedreigingen zijn er?
Benoemen en generaliseren van trends

Internet of Things (IoT)
Het Internet of Things (IoT) ontwikkelt zich in een snel tempo, maar wat is het nu eigenlijk?
Theorie en technologie
Voorbeelden uit de markt van de publieke sector
Hoe kan uw organisatie gebruikmaken van de mogelijkheden van Internet of Things (IoT)?
Tot welke sensoren heeft u toegang?
Welke data genereren deze sensoren?
Hoe kunt u hiermee uw bestaande dienstverlening en processen verbeteren?
Hoe kunt u hiermee nieuwe diensten ontwikkelen?
Wat is de rol van partnerships?

DAG IV – BIG DATA, BELEID EN OPERATIE

Data- en gegevensmanagement
De rol en waarde van data binnen publieke organisaties
Waarom data management?
Data management en strategische uitdagingen
Informatiebehoeften binnen publieke organisaties
Diensten beter maken met data
Het data management framework
Data governance en de toepassing binnen de publieke sector

Datakwaliteit
Inzicht in de datastromen vanuit de verschillende bronnen
Eisen en wensen van de gebruikers van data
Inzicht in de verschillende soorten data
Verwerking en bewerking van data
Eisen aan data binnen uw organisatie
De grootste risico’s en bedreigingen
In- en externe bedreigingen voor publieke organisaties

Machine Learning: techniek en toepassingen
Machine Learning is het ontdekken van patronen in Big Data
Wat is het verband tussen Machine Learning en Big Data?
Natural Language Processing
Knowledge representation
Natural Language Processing
Vormen van Machine Learning
Praktische toepassingen van Machine Learning
In welke sectoren komt Machine Learning van pas?
De toekomst van Machine Learning

DAG V – BIG DATA PRAKTIJKCASES EN CASES UIT UW EIGEN PRAKTIJK

Deze laatste dag staat geheel in het teken van uw eigen praktijk. Aan de hand van een aantal praktijkcases laten de docenten zien hoe Big Data en een data gedreven strategie bestaande bedrijfsmodellen versterken en nieuwe modellen mogelijk maken. De ontwikkelingen rond Big Data, zoals in de voorgaande lesdagen besproken, worden op uw eigen praktijk toegespitst. Er ontstaat dan direct een beeld van de kansen en bedreigingen die door data ontstaan in uw eigen organisatie. Deze kansen en bedreigingen worden vervolgens uitgewerkt in een specifieke case voor uw eigen organisatie.

Aan het einde van deze laatste lesdag heeft u een ingevuld Business Model Canvas met een toepassing in uw eigen organisatie. U heeft een checklist met belangrijke zaken die geregeld moeten worden en u weet welke medewerkers u hierbij zou moeten betrekken en de rol die zij moeten vervullen. Met andere woorden, u heeft alle input gekregen om direct aan de slag te gaan in uw eigen organisatie.

Voordelen van Big Data in de publieke sector
Personalised marketing: ken uw klant en pas uw boodschap hierop aan
Clickstream analyses: analyseer het klikgedrag op uw website
Dienstverlening op maat maken op basis van nauwkeurige segmentatie
Reduceren van kosten door processen te optimaliseren
Snelle en betere beslissingen op basis van betrouwbare en actuele informatie
Minimaliseren van risico’s door trends op tijd te spotten

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

U heeft geen technische voorkennis of achtergrond nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze zeer praktijkgerichte Big Data opleiding.

Opleidingsduur

5 dagen

Kosten

De kosten van deze 5-daagse Big Data in de publieke sector opleiding bedragen € 3.580,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches.

Bijzonderheden

Wij bieden deze opleiding ook als in-company opleiding aan.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Er zijn meerdere definities van Big Data in omloop, zoals die van McKinsey die de volgende definitie van Big Data hanteert: “Een hoeveelheid gegevens die de capaciteit van de gebruikelijke databases en die van de software die nodig is voor inlezen, beheer en analyse ver te boven gaat.”

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
B5988 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren