Home » Salarisadministrateur (Beroepsopleiding KBC - Den Haag)

Opleiding: Salarisadministrateur (Beroepsopleiding KBC - Den Haag)

Bij: Kronenburgh Business College

 

Kronenburgh Business College

Lange Houtstraat 7
2511 CV DEN HAAG
 

Opleidingsinhoud

Het collegeprogramma
Eerste jaar:
Persoonlijke effectiviteit, Offertes en orders, Customer
services, Internet- en social; Media; Web Care /
Commercieel schrijven;
Personeelswerk: In-, door- en uitstroom,
Arbeidsbemiddeling;
BKL Loon, BKL Arbeidsrecht en BKL Personeel,
Organisatie en Communicatie.

Tweede jaar:
PDL Loon, PDL Arbeidsrecht, PDL Personeel,
Organisatie en Communicatie;
Basiskennis Boekhouden BKB.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Wij verzorgen onze opleidingen op niveau MBO4.

Opleidingsduur

1,5 jaar

Kosten

De werkgever kan de studiekosten als zakelijke kosten (Opleidingskosten personeel) opvoeren bij de belastingdienst.

U kunt zelf de opleidingsinvestering (collegegeld, literatuur) met een drempel van € 250,- tot maximaal € 15.000,- per jaar via de inkomstenbelasting verrekenen.

Collegegeld 1e jaar € 3.840,00. In 10 termijnen; per termijn € 393.60
Collegegeld 2e jaar € 1.680,00.In 3 termijnen; per termijn € 574,00
Totaal € 5.520,00 In 13 termijnen € 435.23

Geen inschrijfkosten;
Geen btw op collegegeld;
Geen arrangementskosten.

Wanneer u zowel de colleges op de dinsdag als de donderdag volgt en u de opleiding in 1 jaar afrond, wordt zowel het collegegeld voor het eerste als het tweede jaar in rekening gebracht.

Studiemateriaal
1e leerjaar € 590,-
2e leerjaar € 280,-
Kijk bij Studystore (kies Kronenburgh MBO opleidingen voor de actuele kosten). Het is mogelijk dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

U brengt zelf een laptop (wifi-internet) mee naar de werkcolleges. Wij werken met de Office suite.

Kijk bij Associatie voor kosten externe examinering:
Basiskennis Loonadministratie BKL;
Medewerker Personeelszaken MPZ;
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL.

Bijzonderheden

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
Beroepsopleiding KBC in 1 of 1,5 jaar;
Een gewaardeerd instituutsdiploma bij sollicitaties van
het particuliere Kronenburgh Business College;
Optioneel extra diploma’s: Basiskennis
Loonadministratie BKL, Medewerker Personeelszaken
MPZ, Praktijkdiploma Loonadministratie PDL;
Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op
het werk;
Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de
praktijk;
Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer
investeren samen;
Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil !

Een beroepsopleiding is heel geschikt wanneer u naar een ander werkveld wilt overstappen, of uzelf verder wilt kwalificeren binnen uw huidige functie. Wanneer u reeds een MBO4 opleiding of HBO opleiding heeft afgerond, is het niet nodig opnieuw een MBO examenprogramma te volbrengen om uw werk- en denk-niveau aan te tonen; juist ook dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie.

De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze Deeltijd MBO4 Opleiding. Echter u hoeft geen BPV (stage) opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. Het programma omvat alleen de beroepsspecifieke modules; de generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) zijn optioneel. U hoeft niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). U kunt altijd nog besluiten alsnog het MBO-diploma te behalen.

Planning
Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Collegedagen: op dinsdagen deels op donderdagen.

Opleidingsduur: 1,5 jaar.

Tussentijdse instroom: is mogelijk.

Het collegejaar is opgebouwd uit vier periodes die worden afgesloten met een tentamen. Er zijn ook tussentijdse tentamens.

Huiswerk: als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen.

Examinering
U verkrijgt voor alle positief afgeronde modules een certificaat.

Het diploma Beroepsopleiding KBC is een instituutsdiploma van het Kronenburgh Business College op MBO4 niveau. U komt voor dit instituutsdiploma in aanmerking wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald.

Optionele Externe examens
Examinering door Associatie:
Basiskennis Loonadministratie BKL;
Medewerker Personeelszaken MPZ;
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL.

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het Beroepsdiploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. U verzorgt zelf de aanmelding voor deze externe examens.

Vervolgopleiding
Medewerker Human Recource Management / Salarisadministrateur Deeltijd MBO4 Opleiding.
HBO Personeel en Arbeid / HRM.

Plaatsen / leslocaties

Den Haag

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De salarisadministrateur heeft als taak om de salarissen en de daarbij horende belastingen en afdrachten correct en tijdig uit te laten betalen. Hij beantwoordt vragen van medewerkers over hun salaris en corrigeert verwerkingsfouten. Hij heeft een goed inzicht in de salarisverwerking en de gevolgen die fouten of vertragingen kunnen hebben voor het bedrijf en medewerkers. Steeds vaker werkt de salarisadministrateur voor dienstverleners zoals salaris administratie- en accountantskantoren. In dat geval moet hij zich een beeld kunnen vormen van de klanten voor wie hij werkt. Door de automatisering ligt de nadruk steeds minder op het invoeren en muteren van gegevens en worden controle, informatievoorziening en eenvoudige advisering belangrijker. De salarisadministrateur moet zich regelmatig bijscholen om alle veranderingen in wetgeving, belastingen en sociale zekerheid bij te houden.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
E405C Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren