Home » Crisismanagement

Opleiding: Crisismanagement

Bij: International Management Forum

 

International Management Forum

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Inhoud van de cursus

CRISISMANAGEMENT – LESPROGRAMMA
De 6-daagse Crisismanagement training bestaat uit 2 lesblokken van telkens 3 aaneengesloten dagen. Het programma is inclusief 4 diners en 4 overnachtingen.

LESBLOK 1
DAG I

Crisis besluitvorming
Interpersoonlijke communicatie
Intervisie
Stress management
Waarden en overtuigingen
Oefeningen
DAG II
Crisis in de context
Scenario analyse en brainstorm technieken
Actoren analyse
Oefening
Informatiemanagement
Intervisie
Oefening
DAG III
Intu´tieve besluitvorming
Oefeningen
Evaluatie
LESBLOK 2
DAG IV

Oefening
Strategische besluitvorming
Oefening
Voorlichting en media management
Oefening
Scenario analyse
Intervisie
Oefening
DAG V
Effectieve crisis teams
Stress management
Oefening
Leidinggeven en leiding krijgen
Intervisie
Oefening
DAG VI

Mentaal model crisismanagement
Rationele emotieve training
Oefening
Evaluatie

Duur van de cursus

6 dagen

Kosten van de cursus

De kosten van de 6-daagse Crisismanagement training bedragen € 5.100,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief 4 overnachtingen met ontbijt en diner, alle lunches, koffie/thee en het trainingsmateriaal.

Bijzonderheden

De 6-daagse Crisismanagement training bestaat uit een gebalanceerde mix van theorie, interactie en rollenspelen. Deelnemers vertolken verschillende rollen in een crisis team, in een wisselend scenario. Om deze reden is het minimum aantal deelnemers vastgesteld op 10 en het maximum op 14.

Plaatsen / leslocaties

Centraal in Nederland

Algemene informatie over de cursus

Acute of dreigende noodsituaties te lijf!
Organisaties zijn zich vaak wel bewust van bepaalde risico's die zij lopen, maar in de praktijk blijkt dat zij hier doorgaans de ogen voor sluiten en nauwelijks aan enige crisisaanpak of -beheersing doen. Deze houding komt voort uit de werkdruk van het alledaagse management en uit de hoop dat het hen niet zal overkomen. Vroeg of laat overkomt het hen toch! En dan? De schade is vaak groter dan men van tevoren dacht!

Een crisismanager is een speciale manager - fulltime of als nevenfunctie - die verantwoordelijk is voor acute of dreigende noodsituaties die de bedrijfsvoering op een ernstige manier kunnen be´nvloeden, zoals stroomstoringen, problemen met IT, brand, wanprestaties van leveranciers, product recalls, capaciteitsproblemen in transport of natuurgeweld. In deze training doet u de cruciale achtergrondkennis, vaardigheden en competenties op die u als crisismanager in de praktijk nodig heeft.

Crisismanagement – doelstelling van de training
De 6-daagse Crisismanagement training is erop gericht uw rol in crisismanagement te professionaliseren. De training is zeer praktisch en de inhoud kan direct toegepast worden in uw praktijk. U krijgt zicht op de aandachtspunten en valkuilen in crisismanagement, door te doen en door ervaringen uit te wisselen. De training is gebaseerd op 6 hoofddoelstellingen, t.w.:
1. Inzicht in en vaardigheid met crisis beheersingsprocessen
2. Besluiten nemen onder druk
3. Probleemoplossend vermogen vergroten
4. Leiding geven aan een crisisteam
5. Versterking van uw zelfvertrouwen als leider/lid van een crisisteam
6. Reflecteren

Wat leert u in deze praktijkgerichte training?
Tijdens deze zeer praktijkgerichte Crisismanagement training leert u optimaal om te gaan met feiten, fictie en besluiten in de responsfase van een crisis. Door middel van een interactieve lesvorm, oefeningen en vaardigheidstrainingen leert u alles over de inhoudelijke, procesmatige, persoonlijke en groepsdynamische aspecten in crisis situaties. Het verbeteren van de persoonlijke en teameffectiviteit staat gedurende de hele training centraal. Samengevat:

U vergroot uw kennis over uw rol en andere rollen binnen een crisis organisatie
U leert hoe u optimaal leiding kunt geven aan een crisis team
U krijgt inzicht in crisis beheersingsprocessen en psychosociale factoren die daarbij een rol spelen
U leert alles over besluitvorming onder druk
U leert om te gaan met dreiging, urgentie en onzekerheid
U doet ervaring op met leidinggeven en leiding krijgen in een crisis team
U ontwikkelt vaardigheden die voor de crisismanager van belang zijn
U doet ervaring op in verschillende sleutelrollen in een crisis team
U vergroot uw zelfreflecterend vermogen en uw persoonlijke effectiviteit
U versterkt uw zelfvertrouwen als leider van een crisis team
U leert de crisis besluitvormingsmethodiek PBOB (Procesafspraken, Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming) toe te passen
U leert scenario en actoren analyses op te stellen
U leert de rol van voorzitter, procesbewaker, informatieco÷rdinator en bordschrijver te vervullen
U leert een communicatiestrategie op te stellen
U leert brainstorm technieken toe te passen
U leert 'Insights Discovery' toe te passen als instrument voor persoonlijke effectiviteit
Afhankelijk van uw reeds opgedane kennis en ervaring werkt u in wisselende intensiteit aan het versterken van de competenties die noodzakelijk zijn voor het goed vervullen van uw rol. Het gaat hierbij om de competenties analytisch, besluitvaardig, communicatief, co÷rdinerend, daadkrachtig, politiek bestuurlijk inzicht, onafhankelijk, overtuigend, reflectief en stressbestendig.

Doelgroep
De 6-daagse Crisismanagement training is bedoeld voor leidinggevenden, functionarissen met een crisis rol en crisismanagers met enige ervaring binnen de eigen crisis organisatie. Daarnaast is de training geschikt voor adviseurs en consultants op het gebied van crisismanagement. Door het multidisciplinaire karakter van deze training zijn functionarissen uit verschillende sectoren aanwezig - zowel uit de publieke als de particuliere sector - en leert u dus ook veel van elkaar.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
03C27 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
ę Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren