Home » Voorkom een burn-out

Opleiding: Voorkom een burn-out

Bij: Rendement Uitgeverij

 

Rendement Uitgeverij

Conradstraat 38
3003 LA ROTTERDAM
 

Inhoud van de cursus

Loondoorbetaling bij ziekte
104 weken 70%-100%
Wachtdagen
Geen recht
Controle
Verzuimbegeleiding
Wet verbetering poortwachter
Probleemanalyse, plan van aanpak
Taken en verantwoordelijkheden werkgever, werknemer, bedrijfsarts, UWV
Medewerkers met tijdelijk dienstverband/einde dienstbetrekking
Re-integratie
Passende arbeid
Arbeidstherapeutisch werken
Detachering
Beoordeling re-integratie-inspanningen
Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter
Loonsanctie
Bezwaar en beroep UWV-beslissing
Ontslag
Na 2 jaar ziekte
Verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie
Wel/geen nieuwe arbeidsovereenkomst
WIA
Recht
Hoogte
Duur
Soort uitkering (beperkt)
Loondoorbetaling na 104 weken
Passende arbeid
Bedongen arbeid
BeZaVA (modernisering Ziektewet)
Ziek-einde-dienstbetrekking
Nawerking Ziektewet
Premie Werkhervattingskas
Eigenrisicodragen ZW/WGA
Mogelijkheden
Voordelen/nadelen
Valkuilen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

n.v.t.

Duur van de cursus

1 dag van 9:30 - 16:00 uur

Kosten van de cursus

€ 645

Bijzonderheden

Betaling geschiedt voorafgaand aan de training. U kunt gratis annuleren tot vier weken voor de training. U kunt uw plaats altijd door een vervanger laten innemen. Heeft u zich ingeschreven en wilt u uw deelname aan de training doorschuiven naar een volgende datum, dan brengen wij € 95 doorschuifkosten in rekening.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht

Algemene informatie over de cursus

Iedereen ervaart weleens werkdruk, maar als dit te vaak en te lang voorkomt leidt dit snel tot werkstress. En derde van het verzuim is gerelateerd aan stress. Het is dan ook niet voor niets dat de Arbowet verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken. Tijdens de training Voorkom een burn-out krijgt u zicht op de oorzaken van stress en burn-out, waardoor u ziekte en uitval door werkstress voorkomt en de productiviteit verhoogt. De training eindigt met een concreet plan, waarmee u direct aan de slag kunt.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Ae16E Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren