Home » Preventiemedewerker vervolg

Opleiding: Preventiemedewerker vervolg

Bij: Rendement Uitgeverij

 

Rendement Uitgeverij

Conradstraat 38
3003 LA ROTTERDAM
 

Inhoud van de cursus

Loondoorbetaling bij ziekte
104 weken 70%-100%
Wachtdagen
Geen recht
Controle
Verzuimbegeleiding
Wet verbetering poortwachter
Probleemanalyse, plan van aanpak
Taken en verantwoordelijkheden werkgever, werknemer, bedrijfsarts, UWV
Medewerkers met tijdelijk dienstverband/einde dienstbetrekking
Re-integratie
Passende arbeid
Arbeidstherapeutisch werken
Detachering
Beoordeling re-integratie-inspanningen
Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter
Loonsanctie
Bezwaar en beroep UWV-beslissing
Ontslag
Na 2 jaar ziekte
Verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie
Wel/geen nieuwe arbeidsovereenkomst
WIA
Recht
Hoogte
Duur
Soort uitkering (beperkt)
Loondoorbetaling na 104 weken
Passende arbeid
Bedongen arbeid
BeZaVA (modernisering Ziektewet)
Ziek-einde-dienstbetrekking
Nawerking Ziektewet
Premie Werkhervattingskas
Eigenrisicodragen ZW/WGA
Mogelijkheden
Voordelen/nadelen
Valkuilen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

n.v.t.

Duur van de cursus

1 dag van 9:30 - 16:00 uur

Kosten van de cursus

€ 725

Bijzonderheden

Betaling geschiedt voorafgaand aan de training. U kunt gratis annuleren tot vier weken voor de training. U kunt uw plaats altijd door een vervanger laten innemen. Heeft u zich ingeschreven en wilt u uw deelname aan de training doorschuiven naar een volgende datum, dan brengen wij € 95 doorschuifkosten in rekening.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht

Algemene informatie over de cursus

Deze vervolgtraining is speciaal ontwikkeld voor de preventiemedewerker die zijn of haar functioneren wil toetsen en verder verbeteren. Arbowetgeving en nieuwe ontwikkelingen, voorlichting geven over veiligheid en gezondheid en advies in arbobeleid zijn onderwerpen die zeker behandeld worden. Deze training biedt daarnaast veel ruimte voor ieders eigen inbreng en geeft deelnemers de kans ervaringen en praktische tips uit te wisselen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
AaAbA Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren