Home » HBO Bachelor Accountancy

Opleiding: HBO Bachelor Accountancy

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

16190 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De examens zijn een combinatie van praktijkgerichte schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard wordt u hierover tijdens uw opleiding per onder...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Ziet u een carriŤre als (assistent-)accountant wel zitten? Bent u degene die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf adviseert over hun financiŽle bedrijfsvoering? Dan is deze officiŽle HBO Bacheloropleiding Accountancy een uitstekende keuze. Deze opleiding sluit aan op het rapport eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en is officieel door de NVAO geaccrediteerd. Docenten uit de dagelijkse praktijk dagen u uit om u te ontwikkelen tot een professional op het brede werkterrein van accountancy. Hiermee legt u een fundament voor een latere opleiding tot accountant met een certificerende bevoegdheid.

Fase 1
  • Bedrijfsadministratie [SE] 8 EC[li]Bedrijfseconomie [SE] 8 EC[li]Algemene economie [SE] 8 EC[li]Inleiding belastingrecht [SE] 8 EC[li]Statistiek en onderzoek [SE] 8 EC[li]Inleiding recht [SE] 8 EC[li]Praktijkprogramma [PF] 12 EC


Fase 2
  • Jaarrekening [SE] 8 EC[li]Financial accounting 1 [SE] 8 EC[li]Recht [SE] 8 EC[li]Strategie, leiderschap en organisatie 1 [SE] 8 EC[li]Internal control & accounting information systems 1 [SE] 8 EC[li]Auditing beginselen [SE] 8 EC[li]Praktijkprogramma [PF] 12 EC


Fase 3
  • Management accounting & control 2 [SE] 8 EC[li]Internal control & accounting information systems 2 [MO] 8 EC[li]Belastingrecht 2 [MO] 8 EC[li]Gedrag, ethiek en besluitvorming [MO] 8 EC[li]Strategie, leiderschap en organisatie 2 [MO] 8 EC[li]Financiering [SE] 8 EC[li]Praktijkprogramma [PF] 12 EC


Afstuderen
  • Auditing: kern van het accountantsberoep [SE] 12 EC[li]Financial accounting MKB [SE] 10 EC[li]Management accounting & control 3 [MO] 8 EC[li]Afstudeeropdracht 30 EC


Afstudeerfase


Deze fase bestaat uit enkele zeer gespecialiseerde accountancy modules en u studeert af. U richt zich nog eens extra op managementaccounting en financial accounting. U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Auditing: kern van het accountantsberoep


(10 bijeenkomsten)
  • Jaarrekeningcontrole[li]Fraude en ongebruikelijke transacties[li]Proces van financial auditing opstellen -controleplan[li]Accountantscontrolerisico, interne beheersing en fraude[li]Financial auditmethoden[li]Adviesopdrachten[li]Examentraining


Financial accounting MKB


(8 bijeenkomsten)
  • Beoordelen van de verslaggeving[li]Hoofdlijnen toepassing IFRS-SME[li]Verantwoording transacties in bijzondere situaties[li]Jaarrekeningenbeleid bij beoordelen jaarverslaggeving[li]FinanciŽle verantwoording bij NGO's en bijzondere bedrijfstakken[li]Integratie verslaggeving[li]Examentraining


Management accounting & control 3


(8 bijeenkomsten)
  • Organisatiestrategie en het managementaccounting- en controlsysteem[li]Accountingmaatstaven[li]Data-analyse[li]Besluitvorming op basis van informatiebronnen[li]Examentraining


Afstuderen


U rondt de opleiding af met een eindscriptie. Ter voorbereiding hierop woont u in uw afstudeerfase 2 bijeenkomsten bij. Hierin krijgt u uitleg over hoe u onderzoek uitvoert en een scriptie schrijft. U wordt begeleid door een scriptiebegeleider. Deze begeleidt u tijdens het gehele traject en zal u ondersteunen tijdens uw afstudeertraject. Zo zult u tot een optimaal resultaat komen.

Getuigschrift


U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiŽle Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Accountancy' van Hogeschool Markus Verbeek Praehep, businesspartner van NCOI. Daarnaast mag u de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Markus Verbeek Praehep is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
52801 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren