Home » HBO Handhaving en Toezicht in de Bouw

Opleiding: HBO Handhaving en Toezicht in de Bouw

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2590 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Bestuurs- en omgevingsrecht af met een schriftelijk examen. De module Bijzonder bestuursrecht wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Na succesvolle afronding ontvangt u van Hogeschool NCOI het diploma 'HBO Handhaving e...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u zich beroepsmatig bezighouden met het toezicht en de naleving van wetten en regels binnen de bouw? Dan is dit programma zeer geschikt voor u. Het programma biedt de belangrijkste onderwerpen op het gebied van handhaving en toezicht in de bouw.De opleiding bestaat uit 2 modules. Hierbij komen aan de orde:

Bestuurs- en omgevingsrecht


(8 bijeenkomsten)
  • Handhaving en toezicht in de bouwsector[li]Toezichthoudende instanties in de bouw[li]Kenmerken bestuursrecht[li]Taken en bevoegdheden lagere overheid[li]Normen bij bestuurlijk handelen in de bouw[li]Kenmerken omgevingsvergunning[li]Toetsing aanvraag omgevingsvergunning[li]Procedure verlenen omgevingsvergunning[li]Instrumenten voor handhaving[li]Rechtsbescherming, klachtrecht in de bouw


Bijzonder bestuursrecht


(8 bijeenkomsten)
  • Grondslagen voor de bouwwetgeving[li]Werking bestemmings- en inpassingsplan[li]Bijzondere besluiten in concrete situaties[li]Beoordelen noodzaak omgevingsvergunning[li]Kenmerken van planschade[li]Gevolgen grondexploitatie en -sanering[li]Bouwbesluit en -verordening[li]Communicatie bij handhaving en toezicht

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
A4886 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren