Home » WOZ-opleiding

Opleiding: WOZ-opleiding

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

4499 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Aan het eind van elke module wordt een digitaal examen afgenomen. Heeft u voor alle modules een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma 'WOZ-opleiding' van Bestuursacademie Nederland. Deze opleiding leidt u ook op voor het examen van het SVM...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De taxaties die worden uitgevoerd voor de Wet WOZ worden steeds belangrijker. De zogenaamde WOZ-waarde wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt en de kwaliteitseisen worden dan ook steeds zwaarder. De burgers en ondernemers in Nederland hebben recht op een onbetwistbare WOZ-waarde. Maar ook de afnemers van deze WOZ-waarde, zoals het Rijk, de waterschappen en de gemeente zelf, verwachten duidelijkheid. Daarnaast zien we dat de WOZ-uitvoering steeds meer een centraal en regionaal karakter krijgt. Deze modulaire opleiding biedt u de mogelijkheid om u voor te bereiden op de huidige ontwikkelingen. Ook leert u omgaan met de steeds verdergaande verzwaring van de WOZ-uitvoeringstaken. Een zeer interessante en verrijkende opleiding voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van de Wet WOZ. NCOI verzorgt deze opleiding in samenwerking met businesspartner Bestuursacademie Nederland.WOZ - Basis


(3 dagbijeenkomsten)
  • Algemene inleiding Wet WOZ[li]Onderscheid roerende/onroerende zaak[li]Objectafbakening[li]Registratie WOZ-objecten[li]De waarde in het economisch verkeer[li]Waarderingsmethodieken[li]Wijzigingen tijdens heffingstijdvak[li]De beschikking[li]Het taxatieverslag en de verstrekking van waardegegevens[li]De bezwaarprocedure


WOZ - Procesmanagement


(3 dagbijeenkomsten)
  • Organisatie[li]Managementstijlen, onderhandelen[li]Planning en gegevensbeheer in relatie tot de WOZ[li]Waarderingsinstructies


WOZ - Bezwaar en beroep


(3 dagbijeenkomsten)
  • Kaders en regelgeving[li]Functies en procedures[li]Bezwaar en beroep


WOZ - Permanente marktanalyse


(3 dagbijeenkomsten)
  • Beschrijving proces van de permanente marktanalyse en uitvoering daarvan[li]Marktanalyse en kwaliteitsbepaling[li]Procesmatig werken[li]Genereren managementinformatie voor in- en externe afnemers[li]Waarderingsmethodieken[li]Gemeentelijke kwaliteitscontroles en analyses[li]Taxatie in de praktijk


WOZ - Taxaties


(3 dagbijeenkomsten)
  • Proces en uitvoering van taxaties[li]Kwaliteitsbepaling en procesmatig werken[li]Taxatieleer, taxatieprocedures[li]Taxatieverslag en verstrekking van waardegegevens[li]Specifieke waarderingsprincipes[li]De taxatie

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
7c513 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren