Home » Milieurecht

Opleiding: Milieurecht

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1599 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit de opleiding af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor deze opdracht een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma 'Milieurecht' van Bestuursacademie Nederland.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Kennis van de milieuwetgeving draagt bij aan een goede voorbereiding van toezicht en handhaving. Het is een vereiste om het vak van toezichthouder en/of handhaver adequaat te kunnen uitoefenen. Deze opleiding biedt u de kennis om de uitvoering van uw taken en verantwoordelijkheden te verbeteren. Kernpunten van de opleiding zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor), Wet milieubeheer en andere (inrichtingsgebonden) wet- en regelgeving. NCOI verzorgt deze opleiding in samenwerking met businesspartner Bestuursacademie Nederland.Tijdens deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Structuur en systematiek wetgeving
  • Wabo: Besluit omgevingsrecht[li]Wet milieubeheer[li]Wet bodembescherming[li]Waterwet (inclusief besluiten)[li]REACH[li]Wet geluidshinder[li]Wet ruimtelijke ordening[li]Vuurwerkbesluit[li]Activiteitenbesluit[li]Landbouwbesluit


Structuur en systematiek pseudowetgeving
  • Handreiking industrielawaai[li]Nederlandse Richtlijn Bodembescherming[li]Energiebesparingsmethodieken

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
27A81 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren