Home » HBO Hogere Energietechniek

Opleiding: HBO Hogere Energietechniek

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1090 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt het programma af met een praktijk gerichte opdracht. Na afronding hiervan ontvangt u het diploma 'HBO Hogere Energietechniek' van Hogeschool NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u zich verdiepen op het gebied van de opwekking, het transport en de distributie van energie? Dan is het programma HBO Hogere Energietechniek zeer geschikt voor u. De belangrijke maatschappelijke en duurzame kanten van energietechniek maken dit een complex en zeer interessant onderwerp. Tijdens de opleiding verdiept u uw technische kennis op het gebied van de energietechniek, de toepassingen ervan en de actuele ontwikkelingen daarbinnen.In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Energietechniek
  • Vermogenselektronica[li]Energiesystemen[li]De energiemarkt[li]Opslag van energie[li]LED-verlichting[li]Ontwikkelingen in de energietechniek


Opwekking
  • Centrales[li]Zonne-energie[li]Windenergie[li]Kernenergie[li]Energie uit afval[li]Decentrale opwekking[li]Trends en ontwikkelingen[li]Rendement


Transport en distributie
  • Netwerken[li]Hoog- en laagspanning[li]Driefasenspanning[li]Onderstations[li]Distributie[li]Soorten afnemers[li]Verlies en rendement


Milieu en veiligheid
  • Bijproducten en afval[li]Veiligheid en normalisatie


Servicemodule


Zijn uw basisvaardigheden op het gebied van wiskunde niet van een voldoende niveau? Dan kunt u zich bij ons bijscholen. Bij uw inschrijving wordt nagegaan of het voor u van belang is om aan deze servicemodule deel te nemen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
1c99F Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren