Home » HBO Kwaliteits- en Veiligheidsmanagement voor Civiele Techniek

Opleiding: HBO Kwaliteits- en Veiligheidsmanagement voor Civiele Techniek

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2590 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt elke module af met een praktijkgerichte opdracht. Na succesvolle afronding van alle onderdelen ontvangt u het diploma 'HBO Kwaliteits- en Veiligheidsmanagement voor Civiele Techniek' van Hogeschool NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het waarborgen van kwaliteit en veiligheid bij bouwprojecten begint een steeds belangrijkere rol in te nemen binnen de civiele techniek. Met een goed uitgevoerd kwaliteits- en veiligheidsbeleid zorgt u ervoor dat ongevallen en risico's zo goed mogelijk ingekaderd worden. Dit is niet alleen bevorderlijk voor het bouwproces, maar ook voor de veiligheid van uw medewerkers.De opleiding bestaat uit 3 modules. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Kwaliteitsmanagement


(6 bijeenkomsten)
  • Kwaliteitssystemen (ISO 9000-serie,[li]INK/EFQM)[li]Toepassen van kwaliteitssystemen[li]Integrale kwaliteitszorg[li]Quality control: beheersing van processen[li]Certificering en accreditatie[li]Kwaliteit, beleid en strategie[li]Strategisch kwaliteitsmanagement[li]Integrale ketenzorg[li]Leiderschap in de keten


Kwaliteitsinstrumenten


(6 bijeenkomsten)
  • Kwaliteitsdoelstellingen[li]Kritische prestatie-indicatoren (KPI's)[li]Balanced scorecard (BSC)[li]BSC als managementinformatie-instrument[li]Benchmarking: leren van anderen[li]Klanttevredenheid en kwaliteitsperceptie[li]Interne motivatie als kwaliteitsinstrument[li]Organisatiecultuur en veranderings-management[li]Organiseren van kwaliteitsmetingen en evaluaties[li]Uitvoeren van audits


Veiligheidsmanagement(6 bijeenkomsten)
  • Integrale veiligheid[li]Veiligheidsnormen[li]Veiligheidsmanagementsystemen[li]Veiligheidsplannen[li]Calamiteitenplannen[li]Risico-inventarisatie en -evaluatie[li]Veiligheids- en gezondheidscoördinatie[li]Veiligheidsauditing

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
C5130 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren