Home » Praktijkdiploma Houder Administratiekantoor

Opleiding: Praktijkdiploma Houder Administratiekantoor

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 24 deelnemers

Kosten

4495 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U neemt deel aan de digitale examens van de Nederlandse Associatie voor Examinering. Voor elk examen ontvangt u van de Associatie een certificaat. Bij een voldoende beoordeling van alle examens ontvangt u het diploma 'Praktijkdiploma Houder Admini...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De opleiding voor 'Praktijkdiploma Houder Administratiekantoor' voorziet u van alle onderwerpen die u nodig heeft om succesvol een administratiekantoor te runnen. Daarnaast geven de officiŽle diploma's uw (potentiŽle) klanten de garantie dat u over alle professionele competenties beschikt die zij van u mogen verwachten.Deze opleiding is opgebouwd uit 9 modules:

Basiskennis boekhouden BKB


(10 bijeenkomsten)
  • Samenstellen van boekhoudkundige modellen[li]Journaliseren van mutaties[li]Grootboekrekeningen bijwerken[li]Computerboekhouden[li]Presenteren en rapporteren[li]Belastingen[li]Eigen vermogen[li]Vreemd vermogen[li]Permanence[li]Duurzame productiemiddelen (DPM)[li]Examentraining


Basiskennis calculatie BKC


(8 bijeenkomsten)
  • Elementaire berekeningen[li]Kostprijscalculaties[li]Statistiek en spreadsheetgebruik[li]Goederenhandel[li]Handel, koop en verkoop[li]Internationale handel[li]Verzekering[li]Examentraining


Bedrijfsadministratie PDB


(10 bijeenkomsten)
  • Inrichten van de boekhouding[li]Budgettering en administratie[li]Permanence[li]Projectadministratie en resultaatberekening per project[li]Journaliseren van financiŽle feiten[li]Examentraining


MBA Belastingwetgeving


(10 bijeenkomsten)
  • Inkomstenbelasting[li]Loonbelasting[li]Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)[li]Omzetbelasting[li]Examentraining


Kostencalculatie PDB


(10 bijeenkomsten)
  • Balanced scorecard[li]Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden[li]Kostenbudgettering en -bewaking[li]Kostprijsberekening[li]Voor- en nacalculatie[li]Capaciteitsberekeningen[li]Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken[li]Opstellen van een masterbudget[li]Examentraining


Financiering PDB


(10 bijeenkomsten)
  • Investeringsselectie[li]Vermogensbehoefte bepalen[li]Analyse van de jaarrekening: kengetallen[li]Interne en externe verslaggeving[li]Opstellen van een balans[li]Ondernemersprestaties: kengetallen[li]Indexcijfers en bedrijfsanalyse[li]Examentraining


Loonheffingen PDL


(6 bijeenkomsten)
  • Organisatie van de belastingdienst/sociale verzekeringen[li]Begrippenkader opbouw loonheffingen[li]Inhoudings- en belastingplicht[li]Verzekeringsplicht[li]Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen[li]Berekening bruto- en nettoloon[li]Invordering/aansprakelijkheid[li]Overzicht uitkeringen, loonkostensubsidies en toeslagen[li]Arbeidsongeschiktheid


Personeel, organisatie en communicatie PDL


(4 bijeenkomsten)
  • Personeels- en salarisadministratie[li]Humanresourcesmanagement (HRM)[li]Organisatiestructuren en -vormen[li]Arbeidsverdeling[li]Automatiseren van administraties[li]Marketing[li]Merkmanagement[li]Gespreksvormen[li]Gesprekken sturen


Arbeidsrecht en sociale zekerheid PDL


(2 bijeenkomsten)
  • Arbeidsovereenkomst[li]Soorten arbeidsverhoudingen[li]Proeftijd- en concurrentiebeding[li]BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst[li]Opzegverboden[li]Cao en medezeggenschap[li]Arbeidsomstandigheden en -tijden[li]Regels sociale zekerheid[li]Arbeidsongeschiktheid[li]Re-integratie


De bijeenkomsten worden mogelijk op een andere dag/avond verzorgd.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
CbFaA Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren