Home » HBO Payroll Professional - 2 jaar

Opleiding: HBO Payroll Professional - 2 jaar

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3395 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Uit sluit een drietal modules af met een schriftelijk examen van NCOI, namelijk Bedrijfsadministratie, Bedrijfseconomie en Belastingrecht. De module Juridische en communicatieve vaardigheden sluit u af met een mondeling examen van NCOI. Verder ron...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u zich op HBO-niveau ontwikkelen tot professional op het gebied van arbeid en belonen? Dan is dit programma zeer geschikt voor u. U legt een stevig fundament om u te ontwikkelen tot payroll professional. U verdiept zich in arbeidsrecht en sociale verzekeringen, en in bedrijfseconomie en personeelsmanagement. Onder begeleiding van praktijkgerichte docenten werkt u aan opdrachten die u in uw eigen werkomgeving uitvoert. Zo worden theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.Het studieprogramma omvat de volgende onderdelen met onder meer de volgende onderwerpen:

Bedrijfsadministratie


(6 bijeenkomsten)
  • Inrichten van de financiŽle administratie[li]Dagboeken, subgrootboeken en journaalposten[li]Samenstellen van grootboekrekeningen[li]Dubbel boekhouden[li]Balans en resultaatrekening[li]FinanciŽle kengetallen[li]Voorraadadministratie[li]Debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer[li]Aantrekken en aflossen van vermogen[li]Winstverdeling[li]Exploitatierekeningen


Bedrijfseconomie


(6 bijeenkomsten)
  • Kosten: definities, functies en begrippen[li]Kostenindelingen[li]Kostprijscalculatie en kostenverbijzondering[li]Kostenbudgettering en schattingen[li]Verschillenanalyse[li]Direct costing en break-evenanalyses[li]Capaciteitsbepaling


Belastingrecht


(6 bijeenkomsten)
  • Belastingwetgeving algemeen[li]Het Nederlandse belastingstelsel[li]Inkomstenbelasting, winst uit onderneming[li]Vennootschapsbelasting[li]Dividendbelasting[li]Loonbelasting[li]Omzetbelasting[li]Heffingen


Juridische en communicatieve vaardigheden


(6 bijeenkomsten)
  • Leesvaardigheid van juridische teksten[li]Beoordelen van gegevens[li]Gebruik van juridische bronnen op internet[li]Burgergericht communiceren[li]Gezaghebbendheid van informatie[li]Inschakelen van juridische specialisten[li]Opstellen van juridische teksten[li]Effectieve gesprekstechnieken[li]Onderhandelen[li]Overtuigend argumenteren[li]Presentatietechnieken[li]Adviesvaardigheden


Loonheffingen en aangiften


(6 bijeenkomsten)
  • Organisatie van de Belastingdienst/sociale verzekeringen[li]Begrippenkader opbouw loonheffingen[li]Inhoudings- en belastingplicht[li]Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen[li]Berekening bruto- en nettoloon[li]Aangifteproces en naheffingsaanslag[li]Rubrieken in het aangifteformulier[li]Aangifteformulier invullen


Personeel, organisatie en communicatie PDL


(4 bijeenkomsten)
  • Personeels- en salarisadministratie[li]Humanresourcesmanagement (HRM)[li]Organisatiestructuren en -vormen[li]Arbeidsverdeling[li]Automatiseren van administraties[li]Marketing[li]Merkmanagement[li]Gespreksvormen[li]Gesprekken sturen


Arbeidsrecht en sociale zekerheid PDL


(2 bijeenkomsten)
  • Arbeidsovereenkomst[li]Soorten arbeidsverhoudingen[li]Proeftijd- en concurrentiebeding[li]BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst[li]Opzegverboden[li]Cao en medezeggenschap[li]Arbeidsomstandigheden en -tijden[li]Regels sociale zekerheid[li]Arbeidsongeschiktheid[li]Re-integratie


Eindopdracht


(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid naar een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw opleiding.
De bijeenkomsten worden mogelijk op een andere dag/avond verzorgd.

Propedeusegetuigschrift


Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. U rondt dan het volledige 1e jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Management Payroll Services van onze businesspartner Markus Verbeek Praehep af. Daarmee behaalt u uw officiŽle propedeusegetuigschrift indien u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
D8951 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren