Home » HBO Management, Communicatie en Recht

Opleiding: HBO Management, Communicatie en Recht

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Privaatrecht I af met een schriftelijk examen. De overige modules rondt u af met een mondeling examen. Heeft u de 3 modules met een voldoende beoordeling afgerond, dan ontvangt u het NCOI-diploma 'HBO Management, Communicatie en ...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u uw inzicht op het gebied van management, communicatie en recht breed ontwikkelen? Dan is dit HBO-programma zeer geschikt voor u. Er ontstaat steeds meer behoefte aan hoger opgeleiden die beschikken over zowel brede algemene kennis als praktisch toepasbare vaardigheden. In dit unieke HBO-programma heeft u de mogelijkheid om uw programma gedeeltelijk zelf samen te stellen. Na afronding van de opleiding ontvangt u een officieel diploma, dat mogelijk vrijstelling kan opleveren in de NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor Rechten van Hogeschool NCOI.De opleiding is opgebouwd uit 3 modules.

Privaatrecht I


(6 bijeenkomsten)
 • Systematiek van het BW
 • Inleiding in vermogens- en goederenrecht
 • Zaken- en vermogensrechten
 • Bezit, (overdracht) eigendom en houderschap
 • Precontractuele fase
 • Vertegenwoordiging
 • Wanprestatie
 • Onrechtmatige daad
 • Verbintenissen uit de wet: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking
 • Beperkte rechten
 • Schade
 • Algemene voorwaarden


Juridische en communicatieve vaardigheden


(6 bijeenkomsten)
 • Leesvaardigheid van juridische teksten
 • Beoordelen van gegevens
 • Gebruik van juridische bronnen op internet
 • Burgergericht communiceren
 • Gezaghebbendheid van informatie
 • Inschakelen van juridische specialisten
 • Opstellen van juridische teksten
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Onderhandelen
 • Overtuigend argumenteren
 • Presentatietechnieken
 • Adviesvaardigheden


Conflictbemiddeling en mediation


(6 bijeenkomsten)
 • Inleiding rechtssociologie
 • Wel of geen juridische procedure
 • Vormen van geschillenbeslechting
 • Traditionele conflicthantering
 • De fases in conflicthantering
 • Conflicten geschikt voor mediation
 • Slaag- en faalfactoren van mediation
 • De rol van de mediator
 • Mediationtechnieken
 • Vaardigheden conflicthantering
 • Casuļstiek
 • Plan van aanpak
In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
BeC87 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren