Home » HBO Privaatrecht

Opleiding: HBO Privaatrecht

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1890 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit de modules af met een schriftelijk examen. Heeft u voor beide examens een voldoende behaald, ontvangt u het diploma 'HBO Privaatrecht' van Hogeschool NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In het programma HBO Privaatrecht houdt u zich bezig met het geheel aan regels van burgers onderling, of tussen burgers en bedrijven. Wilt u uw kennis op dit gebied diepgaand ontwikkelen? Dan is dit programma geschikt voor u! U gaat zich onder andere richten op vermogens- en zakenrecht, algemene voorwaarden, arbeids- en huurovereenkomsten en aansprakelijkheid. Dit programma kan mogelijk vrijstellingen opleveren in de NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Rechten van Hogeschool NCOI.De opleiding bestaat uit 2 modules:

Privaatrecht I


(6 bijeenkomsten)
 • Inleiding in vermogens- en goederenrecht
 • Systematiek van het Burgerlijk Wetboek
 • Totstandkoming van overeenkomsten
 • Precontractuele verhoudingen
 • Nakoming van verbintenissen
 • Verzuim, ingebrekestelling en schadevergoeding
 • Rechtmatige en onrechtmatige daad
 • Aansprakelijkheid in geval van eigen schuld en medeschuld
 • Verplichtingen van koper en verkoper
 • Pand, hypotheek, voorrechten en retentierechten
 • Algemene voorwaarden


Privaatrecht II


(6 bijeenkomsten)
 • Arbeidsovereenkomst, loon en ontslag
 • Het aangaan en beŽindigen van een huurovereenkomst
 • Gelijke en ongelijke rechten van de schuldeiser
 • Het beoordelen van de wijze van totstandkoming van pand en hypotheek
 • Personen- en familierecht/erfrecht
 • Erfrecht bij wet en bij testament

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
0e17E Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren