Home » Post Bachelor Intern Begeleider (IB)

Opleiding: Post Bachelor Intern Begeleider (IB)

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3190 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het diploma 'Post Bachelor Intern Begeleider' van NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u de verantwoording dragen voor leerlingenzorg en de didactische aanpak binnen een school succesvol in banen leiden? Dan is dit programma zeer geschikt voor u. Tijdens deze opleiding ontwikkelt u de noodzakelijke vaardigheden met betrekking tot intern begeleiden. Daarnaast leert u op praktijkgerichte wijze alles over speciale taken die u als leraar in het onderwijs kunt vervullen. U verkrijgt kennis over het inventariseren en organiseren van leerlingenzorg. Ook traint u uw coachingsvaardigheden. Na het volgen van deze praktijkgerichte opleiding kunt u een succesvolle zorgstructuur opstellen en uitvoeren op uw school. Daarbij kunt u (collega-)leerkrachten en leerlingen optimaal begeleiden en ondersteunen.De opleiding bestaat uit 2 modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inventariseren en organiseren van leerlingenzorg


(8 bijeenkomsten)
  • De beroepsstandaard voor de intern begeleider[li]Functieomschrijving en bekwaamheidseisen[li]Ethische code en privacyregels[li]Handelingsgericht werken (HGW)[li]Opzetten van een zorgstructuur op school[li]Doorlopende zorglijnen opzetten VVE en VO[li]Co÷rdineren zorgleerlingen op de school[li]Onderzoek leer- en ontwikkelingsachterstand[li]Maken en uitvoeren van handelingsplannen[li]Leerlingvolgsysteem opzetten en monitoren[li]Beheer orthotheek en het leerlingendossier[li]De intern begeleider als kennisco÷rdinator[li]Onderwijskundige taken van de intern begeleider[li]Verandermanagement begeleiden op school[li]Zorgstructuur opzetten en co÷rdineren


Coachings- en begeleidingsvaardigheden in het onderwijs


(8 bijeenkomsten)
  • Oplossings- en probleemgericht coachen[li]Coachingstechnieken en -instrumenten[li]Omgaan met en wegnemen van weerstand[li]Intervisievaardigheden ontwikkelen[li]Begeleiding van (beginnende) leerkrachten o.a. bij leerlingbegeleiding[li]Remedial teaching[li]Overleg met ouders over leer- en gedragsproblemen[li]Verwijzingen naar speciaal onderwijs[li]Eerste-, tweede- en derdelijnsdoorverwijzing[li]Overleg en afstemming externe specialisten[li]Begeleiden van NT2-leerlingen[li]Feedbackgesprekken voeren[li]Video-interactie-begeleiding (VIB)

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
F7850 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
ę Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren