Home » MBO Onderwijsassistent, niveau 4

Opleiding: MBO Onderwijsassistent, niveau 4

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3090 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Met de opleiding MBO Onderwijsassistent niveau 4 wordt u op het hoogst erkende MBO-niveau opgeleid. Belangrijke onderwerpen op het gebied van onderwijs en ondersteuning komen in het boeiende programma uitgebreid aan de orde. Onze praktijkgerichte aanpak is zeer leerzaam en inspirerend. Wat u leert, kunt u meteen in uw dagelijks werk toepassen. Onze docenten hebben veel ervaring met de praktijk en met volwassenenonderwijs. Zij kunnen u dus optimaal begeleiden. Wanneer u geen relevante werkomgeving heeft, dan kan het Stage Instituut van NCOI u helpen met het vinden van een passend stagebedrijf. Met deze erkende opleiding MBO Onderwijsassistent van NCOI behaalt u het officieel erkende diploma dat als standaard geldt in de branche.U wordt opgeleid voor het officiŽle diploma MBO Onderwijsassistent niveau 4. Het programma bestaat uit 5 beroepsgerichte modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een module Studiebegeleiding (6 bijeenkomsten van 3 uur) en een stageprogramma (uw werkplek of een stage). We begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. U kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. Wij werken met ervaren praktijkdocenten. Alle ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat u direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules


Organisatie en communicatie voor de onderwijsassistent


(6 bijeenkomsten)
  • Organiseren van schoolevenementen[li]Evenementen voor ouders[li]Omgaan met groepen en groepsvorming[li]Werkdocumenten en administratie op school[li]Klassenmanagement[li]Organisatievormen in een klas[li]Het documentatiecentrum[li]HygiŽne en veiligheid[li]De rol van stage en begeleiding


Didactiek


(6 bijeenkomsten)
  • Didactische werkvormen[li]Begeleiden van projecten[li]Instructie en interactief onderwijs[li]Rol van leermiddelen per leergebied[li]De computer als leermiddel[li]Leergesprekken voeren


Pedagogiek


(6 bijeenkomsten)
  • Pedagogiek en opvoeding[li]Pedagogiek in de verschillende levensfases[li]Pedagogiek en orthopedagogiek[li]Pedagogiek en psychologie[li]Taal- of ontwikkelingsachterstanden[li]Leer-, opvoedings- en gedragsproblemen[li]Pedagogische theorieŽn en stromingen


Ontwikkelingspsychologie


(6 bijeenkomsten)
  • Leren en ontwikkelen van kinderen[li]Persoonlijkheid en emotionele vorming[li]Psychosociale ontwikkeling[li]Ontwikkelen en leren[li]Ontwikkelactiviteiten


Onderwijs in Nederland


(6 bijeenkomsten)
  • Het onderwijsstelsel in Nederland[li]Opbouw van het onderwijs in Nederland[li]Soorten onderwijs[li]Bijzondere onderwijsvormen[li]Organisatiestructuur van scholen[li]De rol van de onderwijsassistent[li]Assisteren bij de onderwijsuitvoering[li]Beroepshouding, rechten en plichten
U volgt naast deze 5 beroepsmodules ook een keuzeprogramma van 6 bijeenkomsten. Dit programma is een verdieping of verbreding van uw beroepsgerichte modules. U kiest een van onderstaande programma's:
  • Omgaan met diversiteit binnen een organisatie(6 bijeenkomsten)[li]Diversiteit[li]Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)[li]Innovatie en duurzaamheid(6 bijeenkomsten)[li]Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4[li]Duurzaamheid in het beroep D[li]Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)


Taal en rekenen


Om een erkend MBO niveau 4-diploma te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden geldt. U maakt daarom tijdens uw opleiding diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat u dit niveau beheerst. Zie MBO College voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
04Fd2 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren