Home » HBO Deskundig Vakdocent

Opleiding: HBO Deskundig Vakdocent

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding af met een schriftelijk examen en de overige modules met een moduleopdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma 'HBO Deskundig Vakdocent' ...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u een compleet overzicht van het lesgeven en begeleiden van jongeren in de klas? Dan is deze opleiding een uitstekende kennismaking met het onderwijs! Als u wilt doorstuderen en uw onderwijsbevoegdheid wilt halen, kunt u met dit programma mogelijk vrijstelling krijgen in de lerarenopleidingen van Hogeschool NCOI.De opleiding bestaat uit 3 modules:

Leren en lesgeven


(6 bijeenkomsten)
  • Het beroep en de rol van de leraar[li]Leerpsychologie[li]Sturen van leerprocessen[li]Doelen en leerstof[li]Ontwerpen lesstructuur[li]IT in het onderwijs[li]Didactische werkvormen[li]Activerend leren[li]Een positief leerklimaat[li]Visie op leren en onderwijzen


Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding


(6 bijeenkomsten)
  • Jongeren als doelgroep[li]Fases in de ontwikkelingspsychologie[li]Fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling[li]Aanleg en beļnvloeding[li]Motivatie[li]Ouders en thuis[li]Communiceren met jongeren[li]Leerlingbegeleiding[li]Leerproblemen en -stoornissen[li]Zorgstructuur en verwijzing[li]Werken met handelingsplannen[li]Positive Behavior Support


Groepsdynamica en klassenmanagement


(6 bijeenkomsten)
  • Werkrelaties in het onderwijs[li]Grensbewaking en -verdediging[li]Directief en responsief handelen[li]Omgaan met een lastige klas[li]Conflicten binnen en tussen groepen[li]Regels en afspraken[li]Afstemming met collega's[li]Negatieve relatiepatronen[li]Feedback en gespreksvoering[li]Gesprekstechnieken[li]Kritische zelfreflectie[li]Taalgericht vakonderwijs en referentieniveaus taal
In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
6e5a7 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren