Home » HBO HR-professional specialisatie Opleidingskunde

Opleiding: HBO HR-professional specialisatie Opleidingskunde

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 18 deelnemers

Kosten

4090 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Didactische vaardigheden af met een mondeling examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Bij een voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvangt u het NCOI-diploma 'HBO HR-professional specialisat...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u heldere kennis opdoen over personeelsmanagement vanuit organisatieperspectief en u verder specialiseren in het leren en ontwikkelen van mensen binnen een organisatie? Dan is dit programma uitermate geschikt voor u. U volgt hiermee een compleet en afgerond programma op het gebied van personeelsmanagement en opleidingskunde. De theorie wordt door middel van cases en groepsopdrachten telkens in verband gebracht met uw dagelijkse praktijk. Zo kunt u de opgedane kennis optimaal en direct inzetten in uw organisatie. Het waardevolle diploma van dit programma kunt u mogelijk als vrijstelling inbrengen in de HBO Bacheloropleiding Human Resource Management. Dit is een uniek programma, waar dan ook zeer veel belangstelling voor is.De opleiding is opgebouwd uit 6 modules:

Personeelsplanning en organisatie


(6 bijeenkomsten)
  • Personeelsmanagement vanuit organisatieperspectief[li]Personeelsmanagement en strategie[li]Organisatie-inrichting[li]Het Nieuwe Werken en HRM[li]Personeelsplanning[li]Taak- en functieanalyse[li]Personeelswerving en -selectie[li]Introductie van personeel[li]Management van uitstroom[li]Praktische vaardigheden:[li]Sollicitatiegesprekken[li]Slechtnieuwsgesprekken[li]Conflicthantering


Personeel en ontwikkeling


(6 bijeenkomsten)
  • Competentiemanagement[li]Coaching op ontwikkeling[li]Opleiden in organisaties[li]Loopbaanmanagement[li]Managementdevelopment[li]Kwaliteit van arbeid en organisatie[li]Arbeidsomstandighedenbeleid[li]Organisatieverandering en mobiliteit[li]Veranderingen en participatie van werknemers[li]Praktische vaardigheden:[li]POP- en loopbaangesprekken[li]Coachgesprekken[li]Adviesgesprekken met management


Personeel, leiderschap en beloning


(6 bijeenkomsten)
  • Individueel en groepsgedrag in organisaties[li]Motiveren van medewerkers[li]Functiewaardering[li]Belonen en beloningsvormen[li]Prestatie- en ontwikkelingsmanagement[li]Leiderschap, macht en politiek[li]Innovatie in arbeidsverhoudingen[li]Functionerings- en beoordelingsgesprekken[li]Diversiteitsgericht personeelsbeleid


Opleiden in organisaties


(6 bijeenkomsten)
  • Effectief opleidingsbeleid[li]Organisatieontwikkeling en -verandering[li]Functiegericht en planmatig opleiden[li]Het ontwikkelen van opleidingen[li]Opleidingsnoodzaak vaststellen[li]Taakanalyses uitvoeren[li]Leerdoelen formuleren[li]Het ontwerpen van opleidingsprogramma's[li]Effectmeting en evaluatie


Didactische werkvormen


(6 bijeenkomsten)
  • Onderwijspsychologie en de ontwikkeling van leren[li]Leergedrag van volwassenen[li]Moderne leerstrategieŽn en sociaalconstructivisme[li]Leerstijlen en werkvormen[li]Ontwikkelen van competenties[li]Interactieve werkvormen[li]Transferverhogende werkvormen


Didactische vaardigheden


(6 bijeenkomsten)
  • Persoonlijke kracht en uitstraling[li]Interactief instrueren[li]Professioneel presenteren[li]Actief luisteren[li]Sturen met vragen[li]Inspelen op groepsprocessen[li]Rollenspelen opzetten en invullen[li]Omgaan met weerstand[li]Feedback geven en ontvangen
In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk.
Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
2eD9A Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren