Home » HBO HR-businesspartner

Opleiding: HBO HR-businesspartner

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Indien u alle onderdelen afsluit met een voldoende, ontvangt u het NCOI-diploma 'HBO HR-businesspartner'.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Binnen organisaties wordt steeds meer verwacht van HR om als partner bij te dragen in organisatieresultaat. Uw rol vanuit HR is dan om bij te dragen aan het succesvol inzetten van mensen in organisaties. Bent u op zoek naar de juiste verdieping van uw kennis en inzicht, zodat u optimaal kunt bijdragen als businesspartner? Dan is deze opleiding zeer geschikt voor u. De opleiding HBO HR-businesspartner wordt verzorgd op HBO-eindniveau.De opleiding bestaat uit 4 modules en een integrale eindopdracht:

Performancemanagement


(8 bijeenkomsten)
  • De verbinding tussen performancemanagement en HR-accounting[li]Prestatiemaatstaven[li]HR-budgettering[li]Diagnose en sturing via ken- en stuurgetallen[li]HR vanuit bedrijfseconomisch perspectief[li]Waardering van HR-beleid[li]De HR-scorecard[li]Managementrapportages


Organisatie en verandering


(8 bijeenkomsten)
  • Wat is verandermanagement?[li]Missie en visie in relatie tot veranderen[li]Organisatiediagnose interne processen[li]VeranderstrategieŽn[li]Veranderen en begeleiding[li]Weerstand tegen verandering[li]Implementatie van veranderingen[li]Evaluatie van veranderingen[li]De verandermanager


Talentmanagement, employability en HRD


(8 bijeenkomsten)
  • Talentmanagement, een inleiding[li]Succesvol talent en generaties benutten[li]Talentvolle leiders[li]Strategische talentplanning[li]HRD: strategische talentontwikkeling[li]Het nieuwe leren en ontwikkelen[li]Levensfasegericht personeelsbeleid[li]Employability


Strategisch management


(8 bijeenkomsten)
  • Strategie formuleren[li]Productspreiding[li]Geografische spreiding en verticale integratie[li]Concurrentievoordeel en laagste kosten[li]Differentiatie en samenwerking[li]Vormen van samenwerking[li]Implementatie van strategie[li]Strategie en verandermanagement


Integrale eindopdracht


(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid naar een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw opleiding.In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
FeEf0 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren