Home » Masterprogramma Opleidingskunde

Opleiding: Masterprogramma Opleidingskunde

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

6890 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Bij een voldoende beoordeling van alle eindopdrachten ontvangt u het diploma 'Masterprogramma Opleidingskunde' van NCOI University of Applied Sciences.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In dit programma op Masterniveau ontwikkelt u in korte tijd onmisbare kennis en vaardigheden op het gebied van strategisch opleiden en leren, opleidingsontwikkeling en HRD. Zo leert u opleidingsvragen te bezien vanuit strategisch perspectief en krijgt u handvatten om concreet vorm te geven aan opleiden en leren in uw eigen organisatie. Daarnaast ontwikkelt u begeleidingsvaardigheden die u inzicht geven in het begeleiden van processen binnen organisaties. U rondt het Masterprogramma af met een diploma van NCOI University of Applied Sciences.



De opleiding bestaat uit 3 Masterclasses en is als volgt opgebouwd:

Masterclass Human Resources Development


(8 bijeenkomsten)
  • HRD als organisatievraagstuk[li]Opleiden en leren in een kenniseconomie[li]Van kennismanagement naar kennisproductiviteit[li]Prestatiegericht inzetten van opleiden en leren[li]Personele flexibiliteit: employability[li]Vormgeven aan leren binnen organisaties[li]Strategische afstemming van opleidings- en leeractiviteiten[li]Leren in verschillende arbeidscontexten[li]Ondersteunen van het leren[li]Effectiviteit van bedrijfsopleidingen


Masterclass Begeleiden van Leren en Ontwikkelen


(8 bijeenkomsten)
  • Leeromgevingen en leerklimaat[li]Leermotivatie[li]Diversificeren van leeraanpak[li]Faseren van leerprocessen[li]Omgaan met leerproblemen en -weerstand[li]Coach- en begeleidingstechnieken in leersituaties[li]Soorten begeleidingsinterventies[li]Begeleiden van individuen[li]Begeleiden van diverse soorten groepen[li]Begeleiden van leerprocessen op afstand[li]De rol van moderne media bij leren en ontwikkeling[li]Voortgang en leerresultaten meten en borgen


Masterclass Opleidingskunde


(8 bijeenkomsten)
  • Leerpsychologie[li]Pedagogiek en andragogiek[li]Cognitieve psychologie[li]De opleidingsvraag[li]Doelen van opleiden en leren[li]Van functieanalyse naar opleidingsvraag[li]Opleidingsontwerp en didactiek[li]Instructietechnologie[li]Modellen voor opleidingsontwerp[li]Opleidingskundig ontwerpen[li]Opleiden, leren en media[li]E-Learning en blended vormen van leren[li]Zelfstudiepakketten[li]Afstandsleren en vormen van begeleiding[li]Opleidingsevaluatie en rendement[li]De lerende organisatie

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
F76a4 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren