Home » Masterprogramma HRM en Performancemanagement

Opleiding: Masterprogramma HRM en Performancemanagement

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

4690 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt iedere Masterclass af met een eindopdracht. Haalt u voor beide opdrachten een voldoende beoordeling, dan ontvangt u het diploma 'Masterprogramma HRM en Performancemanagement' van NCOI University of Applied Sciences.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het Masterprogramma HRM en Performancemanagement geeft u direct toepasbare kennis en vaardigheden om de effectiviteit van HR inzichtelijk te maken. In een rol als HR-manager is het steeds belangrijker om performance te kwantificeren voor goede aansluiting op de business. De praktijkgerichte insteek op Masterniveau maakt deze opleiding erg interessant. Na afloop van dit programma bent u een succesvollere gesprekspartner van management en directie. U rondt dit Masterprogramma af met een diploma, waarmee u mogelijk vrijstelling kunt krijgen voor een volledige Master van NCOI University of Applied Sciences.De opleiding bestaat uit 2 Masterclasses en is als volgt opgebouwd:

Masterclass Strategisch HRM


(8 bijeenkomsten)
  • Plaatsbepaling strategisch HRM[li]Organisatiestrategie in relatie tot HRM[li]Organisatie en ontwikkeling[li]Ken- en stuurgetallen voor HRM[li]FinanciŽle aspecten van HRM[li]Personeelsinformatie[li]Strategisch opleidingsbeleid[li]Competentiemanagement[li]Employability en de lerende organisatie[li]Medezeggenschap[li]HRM en kwaliteitsmanagement[li]Arbeidsvoorwaarden[li]Beloningsmanagement


Masterclass Performancemanagement


(8 bijeenkomsten)
  • HR-performance vanuit strategie, tactiek en operatie[li]Kwantificeren van HR-doelstellingen[li]Ken- en stuurgetallen voor HR-management[li]Kosten- en opbrengstencalculaties[li]Budgetten en budgetbewaking[li]HR-metingen, - benchmarks, -scorecards en dashboards[li]HR-accounting[li]Performancemanagement en organisatieontwikkeling[li]Planning en controlcyclus[li]Kritische prestatie-indicatoren[li]Performanceanalyses uitvoeren[li]Verbeterpunten voor optimale performance[li]Investeren in HR-ontwikkeling[li]Motivatie en arbeidstevredenheid

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
82605 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren