Home » Masterprogramma Bedrijfskundig HRM

Opleiding: Masterprogramma Bedrijfskundig HRM

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

8890 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt iedere Masterclass af met een eindopdracht. Behaalt u voor alles een voldoende beoordeling, dan ontvangt u het diploma 'Masterprogramma Bedrijfskundig HRM' van NCOI University of Applied Sciences.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Bent u HR-manager, -adviseur of -professional en wilt u zich ontwikkelen om vanuit uw rol een betere businesspartner te zijn? Dan biedt het Masterprogramma Bedrijfskundig HRM u een compleet afgerond programma op officieel Masterniveau. U volgt 4 Masterclasses op het gebied van strategisch HRM, performancemanagement, verandermanagement en organisatiemanagement. U rondt het Masterprogramma af met een diploma, dat u mogelijk als vrijstelling kunt inbrengen in een volledige Masteropleiding van NCOI University of Applied Sciences.De opleiding bestaat uit 4 Masterclasses en is als volgt opgebouwd:

Masterclass Strategisch HRM


(8 bijeenkomsten)
  • Plaatsbepaling strategisch HRM[li]Organisatiestrategie in relatie tot HRM[li]Organisatie en ontwikkeling[li]Ken- en stuurgetallen voor HRM[li]FinanciŽle aspecten van HRM[li]Personeelsinformatie[li]Strategisch opleidingsbeleid[li]Competentiemanagement[li]Employability en de lerende organisatie[li]Medezeggenschap[li]HRM en kwaliteitsmanagement[li]Arbeidsvoorwaarden[li]Beloningsmanagement


Masterclass Performancemanagement


(8 bijeenkomsten)
  • HR-performance vanuit strategie, tactiek en operatie[li]Kwantificeren van HR-doelstellingen[li]Ken- en stuurgetallen voor HR-management[li]Kosten- en opbrengstencalculaties[li]Budgetten en budgetbewaking[li]HR-metingen, -benchmarks, -scorecards en -dashboards[li]HR-accounting[li]Performancemanagement en organisatieontwikkeling[li]Planning en controlcyclus[li]Kritische prestatie-indicatoren[li]Performanceanalyses uitvoeren[li]Verbeterpunten voor optimale performance[li]Investeren in HR-ontwikkeling[li]Motivatie en arbeidstevredenheid


Masterclass Organisatie en Management


(8 bijeenkomsten)
  • Basisvormen van organisaties[li]Organisatiestructuur en -cultuur[li]Taakverdeling en coŲrdinatie[li]Missie, visie en strategieformulering[li]Strategische besluitvorming[li]Organisatie en strategie[li]Van strategie naar operatie[li]Management en leiderschap[li]Besturing van organisaties[li]Kritische performance-indicatoren[li]Besturen bedrijfsprocessen en beheersen kwaliteit[li]High Performance-organisatie[li]Innovatie, intrapreneurship en creativiteit[li]Duurzaamheid[li]Verandermanagement


Masterclass Verandermanagement


(8 bijeenkomsten)
  • Visie op organisatie en verandering[li]VeranderstrategieŽn[li]Bouwstenen van verandermanagement[li]Veranderprocessen en -fases[li]Veranderen in verschillende typen organisaties[li]Implementatie van verandering[li]Dynamiek bij veranderprocessen[li]Methoden om met weerstand om te gaan[li]Slaagfactoren en interventiemethoden[li]Evalueren en evaluatiemethoden

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
D7685 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren