Home » HBO Voorschoolse Educatie (VVE)

Opleiding: HBO Voorschoolse Educatie (VVE)

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Kernbegrippen kinderopvang af met een schriftelijk examen. De overige 2 modules worden afgerond met een praktijkgerichte moduleopdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het NCOI-dipl...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Dit aantrekkelijke programma HBO Voorschoolse Educatie biedt u handvatten om kinderen effectief te begeleiden bij taalmoeilijkheden. Zo werkt u gericht aan relevante kennis en vaardigheden. U kunt dit programma mogelijk als vrijstelling inbrengen in de NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding Pedagogiek. Voor deze bijzonder praktijkgerichte opleiding is veel belangstelling.De opleiding is opgebouwd uit 3 modules. In de modules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Voorschoolse educatie


(6 bijeenkomsten)
  • De rol van voorschoolse educatie[li]Taalmoeilijkheden bij kinderen[li]Pedagogisch-didactische kwaliteiten bij taalmoeilijkheden[li]Kennisnemen van integrale programma's zoals Kaleidoscoop, Piramide en Speelplezier[li]Opzetten van spelactiviteiten[li]Interactie- en begeleidingsvaardigheden


Kernbegrippen kinderopvang


(6 bijeenkomsten)
  • Het werkterrein en de typen van kinderopvang[li]OriŽntatie op het vakgebied[li]Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed ervan[li]Communicatie met ouders[li]Klantgerichtheid binnen de kinderopvang[li](Beroeps)ethiek, waarden en normen[li]Juridische aspecten in de kinderopvang[li]Professionele beroepshouding


Opvoeding en ouderschap


(6 bijeenkomsten)
  • Ontwikkelings- en opvoedingstaken[li]Opvoedingsgedrag van ouders[li]Ondersteuning en controle[li]Opvoedingspraktijken versus opvoedingsstijl[li]Factoren die van invloed zijn op de dagelijkse opvoeding van kinderen en jongeren (opleiding, werk, inkomen, huisvesting, woonomgeving)[li]Opvoedingsonzekerheid en de behoefte van ouders aan ondersteuning[li]Communicatie binnen coachings- en begeleidingsrelaties

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
627dF Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren