Home » HBO Arbeidsrecht

Opleiding: HBO Arbeidsrecht

Bij: Markus Verbeek Praehep

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2590 euro
Prijs is exclusief eventuele BTW, examenkosten, materiaalkosten etc.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Niet-juristen met kennis van het arbeidsrecht zijn zeer waardevol voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de rol van een HR-manager tijdens een reorganisatietraject. De HBO-opleiding Arbeidsrecht biedt je de kans om deze kennis op te doen. Je gaat aan de slag met regelingen rondom arbeidsovereenkomsten en de beŽindiging daarvan. Ook verdiep je je in arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden. Door de praktische aanpak kun je de stof direct en succesvol toepassen in jouw werk.De opleiding is opgebouwd uit 3 modules:

De arbeidsovereenkomst


(6 bijeenkomsten)
  • Soorten arbeidsovereenkomsten[li]Flexibele arbeidsrelaties en aanzegtermijn[li]Ketenregeling[li]Collectieve arbeidsovereenkomst[li]Algemeen verbindend verklaren[li]Proeftijd[li]Arbeidsvoorwaarden[li]Loon, opties en winstdeling[li]Onkosten- en kilometervergoeding[li]Pensioenregelingen[li]Geheimhouding en concurrentiebeding[li]Opzet van de arbeidsovereenkomst[li]Arbeidsovereenkomstenrecht


Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden


(6 bijeenkomsten)
  • Verplichtingen van de werkgever[li]Vakantiedagen en verlofregelingen[li]Bedrijfsveiligheid en risico's van arbeid[li]Risico-inventarisatie en -evaluatie[li]Arbeidsomstandigheden en ziekte[li]Ziektewet[li]Arbeidsongeschiktheid[li]Verzuimbegeleiding en doorbetalingsplicht[li]Juridische aspecten van re-integratie[li]Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)[li]Sociaal verzekeringsrecht[li]Arbeidsomstandighedenrecht


BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst


(6 bijeenkomsten)
  • Dossiervorming[li]Disciplinaire maatregelen[li]Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur[li]Ontbindende voorwaarden[li]Ontslagvergunning en ontslagroute[li]Rol van UWV[li]Procedures en beroep[li]Opzegtermijnen[li]Collectief ontslag en sociaal plan[li]Ontslagrecht en ontslagbescherming[li]Transitievergoeding[li]Werkloosheidswet

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
7cC7D Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren