Home » HBO Payroll Professional - 2 jaar

Opleiding: HBO Payroll Professional - 2 jaar

Bij: Markus Verbeek Praehep

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3395 euro
Prijs is exclusief eventuele BTW, examenkosten, materiaalkosten etc.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wil je je op HBO-niveau ontwikkelen tot professional op het gebied van arbeid en belonen? Dan is dit programma zeer geschikt voor jou. Je legt een stevig fundament om je te ontwikkelen tot payroll professional. Je verdiept je in arbeidsrecht en sociale verzekeringen, en in bedrijfseconomie en personeelsmanagement. Onder begeleiding van praktijkgerichte docenten werk je aan opdrachten die je in jouw eigen werkomgeving uitvoert. Zo worden theorie en praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit veelzijdige programma verkrijg je tevens het 'Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)' van de Nederlandse Associatie voor Examinering.Het studieprogramma omvat de volgende onderdelen met onder meer de volgende onderwerpen:

Bedrijfsadministratie


(6 bijeenkomsten)
  • Inrichten van de financiŽle administratie[li]Dagboeken, subgrootboeken en journaalposten[li]Samenstellen van grootboekrekeningen[li]Dubbel boekhouden[li]Balans en resultaatrekening[li]FinanciŽle kengetallen[li]Voorraadadministratie[li]Debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer[li]Aantrekken en aflossen van vermogen[li]Winstverdeling[li]Exploitatierekeningen


Bedrijfseconomie


(6 bijeenkomsten)
  • Kosten: definities, functies en begrippen[li]Kostenindelingen[li]Kostprijscalculatie en kostenverbijzondering[li]Kostenbudgettering en schattingen[li]Verschillenanalyse[li]Direct costing en break-evenanalyses[li]Capaciteitsbepaling


Belastingrecht


(6 bijeenkomsten)
  • Belastingwetgeving algemeen[li]Het Nederlandse belastingstelsel[li]Inkomstenbelasting, winst uit onderneming[li]Vennootschapsbelasting[li]Dividendbelasting[li]Loonbelasting[li]Omzetbelasting[li]Heffingen


Juridische en communicatieve vaardigheden


(6 bijeenkomsten)
  • Leesvaardigheid van juridische teksten[li]Beoordelen van gegevens[li]Gebruik van juridische bronnen op internet[li]Burgergericht communiceren[li]Gezaghebbendheid van informatie[li]Inschakelen van juridische specialisten[li]Opstellen van juridische teksten[li]Effectieve gesprekstechnieken[li]Overtuigend argumenteren[li]Presentatietechnieken


Loonheffingen en aangiften


(6 bijeenkomsten)
  • Organisatie van de belastingdienst/sociale verzekeringen[li]Begrippenkader opbouw loonheffingen[li]Inhoudings- en belastingplicht[li]Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen[li]Berekening bruto- en nettoloon[li]Aangifteproces en naheffingsaanslag[li]Rubrieken in het aangifteformulier[li]Aangifteformulier invullen


Personeel, organisatie en communicatie PDL


(4 bijeenkomsten)
  • Personeels- en salarisadministratie[li]Humanresourcesmanagement (HRM)[li]Organisatiestructuren en -vormen[li]Arbeidsverdeling[li]Automatiseren van administraties[li]Marketing en merkmanagement[li]Gespreksvormen[li]Gesprekken sturen


Arbeidsrecht en sociale zekerheid PDL


(2 bijeenkomsten)
  • Arbeidsovereenkomst[li]Soorten arbeidsverhoudingen[li]Proeftijd- en concurrentiebeding[li]BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst[li]Opzegverboden[li]Cao en medezeggenschap[li]Arbeidsomstandigheden en -tijden[li]Regels sociale zekerheid[li]Arbeidsongeschiktheid en re-integratie


Eindopdracht


(2 bijeenkomsten van 3 uur)
Je rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin je met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding word je in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
2dB03 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren