Home » HR Analytics in de praktijk

Opleiding: HR Analytics in de praktijk

Bij: International Management Forum

 

International Management Forum

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Inhoud van de cursus

HR ANALYTICS IN DE PRAKTIJK – LESPROGRAMMA

DAG I
Het rendement van HR Analytics
HR beslissingen en HR beleid onderbouwen met cijfers: methoden en technieken
Ken- en stuurgetallen
Strategische Personeelsplanning (SPP)
Beschrijvende analyse
Voorspellende analyse
HR business cases
De toegevoegde waarde van de verschillende methoden en technieken
Welke methoden/technieken zijn geschikt voor welke vraagstukken en voor welke organisaties?
Praktijkvoorbeelden
Oefeningen

Leerresultaten dag I
U heeft inzicht in hoe het gebruik van cijfers kan bijdragen aan de kwaliteit en impact van HRM
U weet voor verschillende soorten vraagstukken en situaties welke methoden het meest geschikt zijn

Huiswerk
Aan de hand van een vragenlijst gaat u aan de slag met het formuleren van de ambities met HR Analytics binnen uw eigen organisatie. U gaat vervolgens in kaart brengen hoe de HR processen er in de toekomst uit zullen zien als u deze kunt onderbouwen met cijfers.

DAG II
HR Analytics uitvoeren
Het kiezen van het juiste vraagstuk
Organisatievraagstukken vertalen naar een concrete HR analyse
Opzetten en uitvoeren van de HR analyse
De uitkomsten zodanig presenteren dat de inzichten uit de analyse tot actie leiden
Case: stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van de HR analyse
Inzichten genereren die bijdragen aan betere HR beslissingen of HR beleid

Leerresultaten dag II
U weet hoe u een organisatievraagstuk kunt vertalen naar een concrete HR analyse
U heeft ervaren welke stappen u moet doorlopen bij het uitvoeren van een analyse om inzichten te genereren die bijdragen aan betere HR beslissingen en een beter HR beleid

Huiswerk
U kiest een HR vraagstuk waarmee u de rest van de cursusperiode aan de slag gaat in de vorm van een pilot. Aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkeld format treft u voorbereidingen voor een analyse van dit HR vraagstuk. U zult in de praktijk ontdekken tegen welke belemmeringen u aanloopt tijdens de voorbereiding.

DAG III
HR Analytics realiseren
Hoe kunt u een actieplan maken voor het verbeteren van de HR Analytics voorwaarden in uw eigen organisatie?
HR Analytics succesvol inbedden in de dagelijkse HR praktijk
Effectief inzetten van HR Analytics binnen uw eigen HR afdeling: randvoorwaarden
Succesvol implementeren van HR Analytics
Realiseren van uw eigen ambities met HR Analytics
Wat heeft u nodig op het gebied van data, systemen en software, processen, besturing en competenties?
Verbeteren van de HR Analytics voorwaarden in uw eigen organisatie
U gaat aan de slag met het uitwerken van een actieplan voor het realiseren van uw eigen ambitie m.b.t. HR Analytics binnen uw organisatie en zet een volgende stap in de uitvoering van uw eigen pilottraject

Leerresultaten dag III
U weet wat de verschillende randvoorwaarden zijn voor een succesvolle realisatie van (verschillende ambitieniveaus voor) HR Analytics
U weet welke stappen u kunt zetten om op de korte en langere termijn de randvoorwaarden binnen de eigen organisatie te realiseren

Huiswerk
U gaat de randvoorwaarden voor de eerder geformuleerde ambitie met HR Analytics binnen uw eigen organisatie in kaart brengen. Daar waar nodig past u de opzet van uw pilot aan zodat u deze – gegeven het huidige niveau van de randvoorwaarden binnen uw organisatie – ook kunt uitvoeren. Vervolgens voert u de HR analyse ook daadwerkelijk uit.

DAG IV
Lessons Learned
Presentatie van alle actieplannen en pilot projecten
Feedback en tips
Zijn de randvoorwaarden voor uw eigen organisatie al op orde?
Was het nodig om de eigen analyse opzet te veranderen?
Wat waren uw ervaringen met de eerste uitvoering daarvan?

U weet nu in hoeverre de randvoorwaarden voor de succesvolle realisatie van uw eigen ambitie met HR Analytics binnen uw organisatie aanwezig zijn, welke zaken nog om verbetering vragen en wat een geschikte aanpak en wenselijke volgorde is om daarmee aan de slag te gaan.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze training over HR Analytics wordt gegeven op HBO (+) niveau.

Duur van de cursus

4 dagen

Kosten van de cursus

De kosten van de 4-daagse training HR Analytics in de praktijk bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief lunches, koffie, thee, het studiemateriaal en de huiswerkbegeleiding.

Bijzonderheden

De 4-daagse training HR Analytics is opgezet voor (HR) business partners, HR managers, HR professionals, (HR) business analisten, HR consultants en lijnmanagers. Omdat HR Analytics zich op het snijvlak van HR en Finance bevindt, is deze training eveneens relevant voor (HR) controllers en financieel managers.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht

Algemene informatie over de cursus

De 4-daagse training HR Analytics in de praktijk is gebaseerd op relevante theorie over HR Analytics en uitgebreide praktijkervaring van de trainers, waarna u zelf aan de slag gaat met uw eigen bedrijfscase. Het oefenen met HR Analytics is een belangrijk onderdeel in deze training. De training is zeer praktijkgericht met tal van oefeningen en veel interactie. Het doel is om een gebruiksklaar actieplan voor uw eigen organisatie te ontwikkelen. U volgt de lessen met een gelimiteerd aantal cursisten en u werkt tussentijds aan huiswerkopdrachten.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
38C93 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren