Home » Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV)

Opleiding: Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV)

Bij: NHA Thuisstudies

 

NHA Thuisstudies

Industrieterrein 37
5980 AA PANNINGEN
 

Inhoud van de cursusDe cursus Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

Organisatie, informatie en bestuurlijke informatievoorziening
De samenhang tussen deze begrippen en het belang van een goede informatievoorziening op elk niveau van een organisatie worden in dit onderdeel benadrukt. Verder wordt aangegeven welke invloed dit heeft op de automatisering.

Interne controle
De leiding van een organisatie dient goed te letten op de kwaliteit van de informatievoorziening. Deze moet gewaarborgd zijn. De belangrijkste interne controlemaatregelen en de hiermee samenhangende aspecten in een geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde omgeving worden helder behandeld.

Functionele processen
De processen die op inkoop, voorraad, verkoop, liquide middelen en personeel betrekking hebben, worden achtereenvolgend behandeld. De verbanden tussen de processen en tussen de goederen- en geldstromen worden toegelicht. De verwerking van de hieruit voortvloeiende gegevens in de financiŽle administratie krijgt ook aandacht. Dit weer in samenhang met de automatiseringsaspecten die hiervoor van belang zijn.

TypologieŽn
De belangrijkste verschijningsvormen van de typologie van Starreveld worden in dit onderdeel behandeld:
  • Handel
  • Productie
  • Dienstverlening


De invloed van de typologieŽn op de kwaliteit van de informatievoorziening en op de volledigheid van de opbrengstverantwoording staan hierbij centraal.

De praktijkvoorbeelden en de realistische cases geven u een goed inzicht in de leerstof. Door zelf de cases op te lossen, krijgt u dit inzicht heel snel. In deze opleiding is de jarenlange ervaring van de NHA op het gebied van financieel-administratieve opleidingen verwerkt. Een top opleiding voor mensen met topambities!

U kunt elke dag van het jaar op een locatie bij u in de buurt examen doen.
U kunt zich voor het examen aanmelden bij:

Associatie voor Examinering.


Postbus 642
3800 AP Amersfoort
Telefoon: 033-46.12.159.
Internet: www.associatie.nl

Wij leiden u dus op voor het ERKENDE CERTIFICAAT.

Een Getuigschrift kunt u aanvragen als u al uw huiswerk ingezonden heeft en gemiddeld voldoende scoorde (5,5 of hoger).

Over NHA en de Erkenning door het ministerie van onderwijs
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider ERKEND op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Tevens heeft de Minister van OC&W alle MBO opleidingen van de NHA ERKEND op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de HBO Bacheloropleiding ERKEND op grond van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). De hoge kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist, wordt ook toegepast op alle (beroeps)cursussen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Zie studieduur

Duur van de cursusStudieduur
3 maanden bij een gemiddeld tempo van 3 hoofdstukken per maand. U kunt ook meer hoofdstukken per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de studieduur.

Studietijd
Per les moet u rekenen op 2 tot 3 uur.

Vooropleiding
Voor de cursus Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) heeft u geen specifieke vooropleiding nodig, maar kennis op het niveau PDB of MBA wordt wel geadviseerd.

Leerboeken
Voor deze cursus heeft u geen extra leerboeken nodig. De NHA heeft alle van belang zijnde stof in de lessen opgenomen. Zo houdt u overzicht en bespaart u geld.

Ringband
Bij de lessen ontvangt u GRATIS een fraaie ringband om uw lessen in te bewaren.

Vragen?
Bel ons: 077-30.67.000 of stuur ons een e-mail.


Studeer in uw eigen tempo
U ontvangt de complete cursus Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) in ťťn zending thuis. Hierdoor kunt u altijd uw eigen tempo bepalen. U bepaalt dus zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met uw hobby's. En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Als u kiest voor de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U kunt de huiswerkopgaven aan het eind van een les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar uw eigen privťdocent sturen. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. De docent is uw steun en toeverlaat die u graag begeleidt. U mag bij alle NHA-opleidingen tot 6 jaar lang gebruik maken van deze studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!

Studieleiding
Dhr. J.C.G. Levink.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons Studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde cursus volgen. U kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Kosten van de cursus

Vanaf 175 euro

Bijzonderheden

Over NHA en de erkenning door het ministerie van onderwijsHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft NHA als opleider erkend op grond van de WEO (Wet erkende onderwijsinstellingen) voor het voortgezet onderwijs. Alle NHA-opleidingen die aan wetgeving onderhavig zijn voldoen aan de kwaliteitsstandaard die vanuit het ministerie van OC&W wordt vereist. NHA past deze hoge kwaliteitsstandaard toe op de ontwikkeling van al haar opleidingen.

Algemene informatie over de cursus

De opleiding MBA kan een mooi vervolg krijgen met deze cursus Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV). In slechts drie maanden behaalt u het waardevolle certificaat Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV). Uw springplank naar de titel Register Financieel Manager (RFM)!

Hiermee geeft u blijk van uw financieel vakmanschap. In de praktijkgerichte lessen komen de belangrijkste administratieve processen nogmaals aan de orde. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nauw verbonden met automatisering. Voor het bestuderen van de stof is er dan ook vanuit gegaan dat de meest gebruikte automatiseringsbegrippen bij u bekend zijn.

In combinatie met het Associatie diploma FinanciŽle Managementrapportage (FMR) en het Associatie diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) geeft het Associatie diploma Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) ook recht op inschrijving in het Register Financieel Management. U mag zich dan Financieel Manager (Rfm) noemen, wat aangeeft dat u up-to-date bent opgeleid voor financieel management van kleine en middelgrote organisaties.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
90988 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2017 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren