Home » Economische waarde van Sport

Opleiding: Economische waarde van Sport

Bij: HAN Sport en Bewegen

 
 

Inhoud van de cursus

De sportmarkt ontwikkelt zich van een sector met veel vrijwilligers naar een professionele sportindustrie met een grote maatschappelijke belangstelling en toenemende geldstromen. Tegelijkertijd is er met de komst van internet en de financiŽle crisis veel veranderd aan deze geldstromen. Door deze ontwikkelingen krijgen veel organisaties in en rondom de sport te maken met nieuwe financieringsvraagstukken. Daarom is het van belang om te weten wat de economische waarde van sport nu concreet betekent voor u of uw eigen organisatie!

Voor wie?
Voor sportprofessionals die veel te maken hebben met de publieke financiering van sportvoorzieningen, het vergroten van de impact van sportevenementen en het inzetten van sport als middel om maatschappelijke doelen te behalen, heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een achtweekse cursus ontwikkeld waarin de economische theorie aan de sportpraktijk wordt gekoppeld. We maken gebruik van de laatste wetenschappelijke kennis, leren van best-practises in het werkveld en reiken economische tools aan om toe te passen in je eigen werksituatie. Hierdoor ontstaan inzichten en werkwijzen om efficiŽnter en effectiever (publieke) middelen aan te wenden of grotere maatschappelijk rendementen te realiseren.

Programma
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin 3 thema’s zullen worden behandeld.

1. Economie van de breedtesport
De economische crisis heeft in veel gemeenten en sportclubs de discussie over de kosten flink doen oplaaien. Maar tegenover de kosten staan ook baten die bij verschillende stakeholders terecht komen. Binnen dit thema staan we stil bij de betaalbaarheid van sportaccommodaties, de bijzondere relatie tussen sportclubs en gemeenten en de prijselasticiteit van sport.

2. Economie van sportevenementen
Dat sportevenementen veel voor de samenleving kunnen betekenen is bekend. Maar op welke manier kan de economische impact van een sportevenement worden vastgesteld en worden vergroot? Binnen dit thema duiken we in de economische literatuur om de meest gemaakte fouten bij impactstudies te leren kennen, leren we de standaardrichtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen toe te passen en denken we na over het vergroten van de economische spinoff.

3. Macro-economie
De Nederlandse sport is in een financiŽle stroomversnelling geraakt. Enerzijds is er nog nooit zoveel geld omgegaan in deze jonge sector maar tegelijkertijd staan bestaande sportbudgeten onder druk. Binnen dit thema kijken we eerst naar de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie en hoe dit verschilt met andere Europese landen, gaan we dieper in op de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese sportmarkt en worden de economische gevolgen van de nieuwe kansspelmarkt onderzocht.

Toetsing
Aan het einde van de opleiding wordt je gevraagd een presentatie te geven van een praktijkcasus waar je een economische beschouwing op geeft.

Duur van de cursus

8 dagdelen

Kosten van de cursus

€ 750,-
In de cursusprijs (digitaal) studiemateriaal en koffie/thee inbegrepen. Voor alumni HAN Sport en Bewegen geldt een speciaal cursustarief van € 550,- (Vermeld in het aanmeldformulier opleiding en jaar van afstuderen). U betaalt de kosten voor de startdatum

Plaatsen / leslocaties

Papendal, Arnhem

Algemene informatie over de cursus

Hoe houden we de sport betaalbaar voor iedereen? Op welke manier meet en vergroot je de effecten van sportevenementen? Wat draagt sport bij aan de Nederlandse economie? Het doel van de cursus Economische waarde van Sport is om organisaties in en rondom de sport te helpen hun maatschappelijke rendement te vergroten door economische inzichten en modellen toe te passen op praktijkvoorbeelden in de sport.

Kijk voor meer informatie op www.HAN.nl/SENECA onder het kopje 'Opleidingen'.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
05D17 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2017 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren