Home » HBO Bachelorprogramma Lerarenopleiding Economie

Opleiding: HBO Bachelorprogramma Lerarenopleiding Economie

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

7990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Uw examens bestaan uit schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens/assessment [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In dit HBO Bachelorprogramma Lerarenopleiding Economie leert u uw kennis over economie op inspirerende wijze over te brengen op jongeren. Tijdens dit praktijkgerichte Bachelorprogramma verbindt u zo veel mogelijk theorie met de werkelijkheid om ons heen. U ontwikkelt zich op didactisch en vakinhoudelijk gebied. U kiest voor Hogeschool NCOI vanwege de praktijkgerichtheid van de opleiding. U legt gedurende de gehele opleiding de relatie tussen theorie en praktijk. Dat is bewezen zeer effectief. Bovendien is alles zo georganiseerd dat het volgen van een Bachelorprogramma goed te combineren is met werk en privť. Met dit programma bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding op het boeiende vak van leraar voor zowel algemene als bedrijfseconomie in het VMBO, de onderbouw van HAVO/VWO en het MBO.

Fase 1
  • Leren en lesgeven [MO] 8 EC[li]Bedrijfseconomie in de klas [SE] 8 EC[li]Algemene economie in de klas [SE] 8 EC[li]Marketing en statistiek [SE] 8 EC[li]Nederlands recht [SE] 8 EC[li]FinanciŽle administratie [SE] 8 EC[li]Beroepsopdracht fase 1 [PF] 6 EC[li]Praktijkprogramma [PF/ME] 6 EC


Fase 2
  • Adolescentenpsychologie enleerlingbegeleiding [SE] 8 EC[li]Groepsdynamica en klassenmanagement [MO] 8 EC[li]Economische samenhang [SE] 8 EC[li]Rekenkunde en verslaglegging [SE] 8 EC[li]Het marketingplan [MO] 8 EC[li]Geautomatiseerde financiŽleadministratie [SE] 8 EC[li]Beroepsopdracht fase 2 [PF] 6 EC[li]Praktijkprogramma [PF]  EC


Fase 3
  • Diversiteit en onderwijzen [MO/ME] 12 EC[li]Financiering [SE] 6 EC[li]Internationale economischeaspecten [MO] 6 EC[li]Praktijkprogramma [PF]12 EC


  • Schoolmanagement[li]Passend onderwijs en zorgverbreding[li]Toetsing en assessment[li]Coaching[li]Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek[li]IT en nieuwe media voor docenten


Afstudeerfase
  • De onderneming [MO] 8 EC[li]Keuze uit afstudeerrichting: 8 EC[li]Algemeen vormend onderwijs (AVO) [li]Beroepsonderwijs (BO) [li]Afstudeeronderzoek onderwijs14 EC Praktijkprogramma [PF/ME] 30 EC


Afstudeerfase


In deze afrondende fase volgt u nog een interessante module op het gebied van ondernemen. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO).

De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit drie delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die gespecialiseerd is in het voortgezet onderwijs. De begeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek.

Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling aan als leraar. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of MBO aan de slag te gaan.
U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

De onderneming


(6 bijeenkomsten)
  • Het ondernemingsplan opstellen[li]Organisatiekunde[li]Omgevingsanalyse[li]Marketing- en financieel plan[li]Financieringsaanvraag


Tijdens deze fase maakt u de keuze uit een afstudeerrichting: algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs:

Algemeen vormend onderwijs (AVO)


(6 bijeenkomsten)
  • Organisatie en actuele ontwikkelingen binnen het algemeen vormend onderwijs[li]Leerpsychologie bij pubers[li]Aansluiting primair onderwijs-voortgezet onderwijs (brugklas)[li]Ouderbetrokkenheid[li]LeerstrategieŽn en strategieŽn voor zelfregulatie binnen het AVO[li]Good practices: excellente VO-scholen[li]Tweetalig onderwijs[li]Diverse vormen van (algemeen) bijzonder onderwijs[li]Voortgezet speciaal onderwijs[li]IT-toepassingen binnen het AVO[li]Verbinden van schools leren en buitenschools leren[li]Loopbaanontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief)


Beroepsonderwijs (BO)


(6 bijeenkomsten)
  • Complexiteit van het beroepsonderwijs (stelsel van doorstroom, leerroutes, niveaus, leerwegen enzovoort)[li]Het verbinden van leren op school en op de werkplek[li]Kennisverwerving en -ontwikkeling in het kader van een beroepsopleiding[li]LeerstrategieŽn en strategieŽn voor zelfregulatie[li]Vertalen van beroepsprocessen naar leerprocessen[li]Betekenisvol verbinden van schools leren en leren in de beroepscontext[li]Normatieve professionalisering[li]Loopbaanontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief)[li]Samenwerken met (leer)bedrijven[li]Pedagogisch-didactische begeleidingsstrategieŽn

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
E4917 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren