Home » HBO Criminologie

Opleiding: HBO Criminologie

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1090 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt deze opleiding af met een schriftelijk examen. Heeft u hiervoor een voldoende behaald, dan ontvangt u het NCOI-diploma 'HBO Criminologie'.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als u beroepshalve geļnteresseerd bent in crimineel gedrag, dan is dit programma geschikt voor u. U ontwikkelt op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, nieuwe en vooral praktisch toepasbare kennis. Ook verwerft u vaardigheden om deze kennis om te zetten in beleid, handelingsplannen of zorgvuldige begeleiding van mensen met een criminele achtergrond. Dit programma kan mogelijk vrijstellingen opleveren in het volledige Bachelorprogramma Integrale Veiligheid van Hogeschool NCOI.In deze opleiding komen de volgende thema's aan de orde:

Criminologie als gedragswetenschap
  • Aandachtsgebieden binnen de criminologie[li]Sociaal-psychologische achtergronden van crimineel gedrag[li]Biopsychologie, aanleg, ontwikkeling en omgeving[li]De persoon van de dader: het psychologisch perspectief[li]Maatschappij en criminaliteit: het sociologisch perspectief[li](Inter)nationale trends en ontwikkelingen[li]Wetenschappelijke ontwikkelingen


Criminaliteit en maatschappij
  • Maatschappelijke gevolgen criminaliteit[li]Veiligheid en veiligheidsbeleving[li]Verruwing, agressie en geweld[li]Criminaliteit en veiligheid


Strafrecht en beleid
  • Juridische aspecten en definities[li]De rol van de politiek[li]Politiek-bestuurlijke maatregelen en beleid[li]De functie en het effect van straffen


Ontwikkelingen, onderzoek en toepassing
  • Criminaliteitspreventie[li]Victimologie[li]Geweldscriminaliteit, georganiseerde misdaad en drugs[li]Etniciteit, geslacht en criminaliteit

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
15829 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren