Home » HBO Bachelorprogramma Lerarenopleiding Engels

Opleiding: HBO Bachelorprogramma Lerarenopleiding Engels

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

7990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Uw examens bestaan uit schriftelijke examens [SE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens/assessment [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het programma ziet u hoe u ieder onderdeel afrondt. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte tijdens...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Bent u zeer goed in Engels, houdt u van de Engelse literaire canon en lijkt het u interessant om deze wereldtaal te doceren in het voortgezet onderwijs? Dan is dit HBO Bachelorprogramma Lerarenopleiding Engels echt iets voor u. In dit programma ontwikkelt u zich op pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk gebied. U kiest voor Hogeschool NCOI vanwege de praktijkgerichtheid van de opleiding. U legt gedurende de gehele opleiding de relatie tussen theorie en praktijk. Dat is bewezen zeer effectief. Bovendien is alles zo georganiseerd dat het volgen van een Bachelorprogramma goed te combineren is met werk en privť. Dit programma is een combinatie van klassikaal onderwijs en een praktijkgericht taalvaardigheidsprogramma. Zo kunt u zich ontwikkelen in uw eigen tempo, passend bij uw voorkennis en ervaring met de Engelse taal. Met dit Bachelorprogramma bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding op het boeiende vak van leraar Engels in het VMBO, de onderbouw van HAVO/VWO en het MBO.Fase 1
  • Leren en lesgeven [MO] 8 EC[li]Language skills [SE/ME] 8 EC[li]Language skills writing [MO] 8 EC[li]Language systems [SE] 8 EC[li]Language and the classroom [SE] 8 EC[li]Contemporary literature and culture [MO] 8 EC[li]Beroepsopdracht fase 1 [PF] 6 EC[li]Praktijkprogramma [PF/ME] 6 EC


Fase 2
  • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding [SE] 8 EC[li]Groepsdynamica en klassen-management [MO] 8 EC[li]Proficiency [SE/ME] 8 EC[li]General linguistics [SE] 8 EC[li]Teaching English [MO] 8 EC[li]Literature of English speaking countries [SE] 8 EC[li]Beroepsopdracht fase 2 [PF] 6 EC[li]Praktijkprogramma [PF] 6 EC


Fase 3
  • Diversiteit en onderwijzen [MO/ME] 12 EC[li]The English language(s) [SE] 6 EC[li]English and American history [MO/ME] 6 EC[li]Praktijkprogramma [PF] 12 EC


  • Schoolmanagement[li]Passend onderwijs en zorgverbreding[li]Toetsing en assessment[li]Coaching[li]Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek[li]IT en nieuwe media voor docenten


Afstudeerfase
  • Sociolinguistics [MO] 8 EC[li]Keuze uit afstudeerrichting 8 EC[li]Algemeen vormend onderwijs (AVO) [li]Beroepsonderwijs (BO) [li]Afstudeeronderzoek onderwijs14 EC Praktijkprogramma [PF/ME] 30 EC


Afstudeerfase


In deze afrondende fase volgt u nog een interessante module op het gebied van sociolinguÔstiek. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO).

De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit drie delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling aan als leraar.

Tenslotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of MBO aan de slag te gaan.
U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Sociolinguistics


(6 bijeenkomsten)
  • Sociale functie van taal[li]Regionale en sociale taalvariatie[li]Sociale taalnetwerken[li]Taalgebruik[li]Doeltaal voertaal[li]Taal in het onderwijs


Tijdens deze fase maakt u de keuze uit een afstudeerrichting: algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs.

Algemeen vormend onderwijs (AVO)


(6 bijeenkomsten)
  • Organisatie en actuele ontwikkelingen binnen het algemeen vormend onderwijs[li]Leerpsychologie bij pubers[li]Aansluiting primair onderwijs-voortgezet onderwijs (brugklas)[li]Ouderbetrokkenheid[li]LeerstrategieŽn en strategieŽn voor zelfregulatie binnen het AVO[li]Good practices: excellente VO-scholen[li]Tweetalig onderwijs[li]Diverse vormen van (algemeen) bijzonder onderwijs[li]Voortgezet speciaal onderwijs[li]IT-toepassingen binnen het AVO[li]Verbinden schools leren en buitenschools leren[li]Loopbaanontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief)


Beroepsonderwijs (BO)


(6 bijeenkomsten)
  • Organisatie en actuele ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs[li]Het verbinden van leren op school en op de werkplek[li]Kennisverwerving en -ontwikkeling in het kader van een beroepsopleiding[li]LeerstrategieŽn en strategieŽn voor zelfregulatie[li]Vertalen van beroepsprocessen naar leerprocessen[li]Betekenisvol verbinden van schools leren en leren in de beroepscontext[li]Normatieve professionalisering[li]Loopbaanontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief)[li]Samenwerken met (leer)bedrijven[li]Pedagogisch-didactische begeleidingsstrategieŽn


Cambridge Proficiency Exam (CPE)


Het Cambridge Proficiency Exam (CPE) is een verplicht onderdeel van uw Bachelorprogramma tot leraar Engels. Dit examen dient met goed gevolg te zijn afgelegd voor het einde van uw studie. Het certificaat stelt u ter beschikking aan het Examenbureau van NCOI. U schrijft zich zelf in voor dit examen en betaalt de kosten rechtstreeks aan het exameninstituut. Zie www.cambridgeenglish.org voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
387d7 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren