Home » Masterprogramma Bedrijfsrecht

Opleiding: Masterprogramma Bedrijfsrecht

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

6890 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt iedere Masterclass af met een praktijkgerichte opdracht. Behaalt u voor alles een voldoende beoordeling, dan ontvangt u het diploma 'Masterprogramma Bedrijfsrecht' van NCOI University of Applied Sciences.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Heeft u in uw werk regelmatig te maken met juridische onderwerpen op het gebied van bedrijfsrecht? Bent u geregeld betrokken bij fusies of overnamen en wilt u hierover kennis ontwikkelen in een praktijkgericht programma? Dan is dit Masterprogramma uiterst geschikt voor u. In 3 inspirerende Masterclasses krijgt u diepgaande kennis aangeboden op het gebied van contractenrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Ook vanuit een financieel-economische achtergrond is dit praktijkgerichte Masterprogramma zeer interessant. U wordt gedurende de opleiding begeleid door topdocenten en juristen die zelf in de praktijk werkzaam zijn. Het diploma kan mogelijk vrijstelling opleveren in de Master Bedrijfsrecht (MBL).De opleiding bestaat uit 3 Masterclasses waarin onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Masterclass Contractenrecht


(8 bijeenkomsten)
 • Europees overeenkomstenrecht
 • Typen overeenkomsten
 • Vermogensrechtelijke overeenkomsten
 • Precontractuele fase
 • Totstandkoming van overeenkomsten
 • Gronden voor nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten
 • Gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
 • Rechtsgevolgen van een overeenkomst tussen partijen
 • Algemene voorwaarden
 • Nakoming van verbintenissen
 • Tekortkoming in de nakoming
 • Opschortingsrechten
 • Ontbinding van een wederkerige overeenkomst


Masterclass Ondernemingsrecht


(8 bijeenkomsten)
 • Rechtspersonenrecht
 • Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht
 • De eenmanszaak en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Rechtspersonen zonder vennootschappelijk karakter
 • De ondernemingsraad
 • Financieel verslag
 • Samenwerking tussen ondernemingen
 • Fusie en overname
 • Concernrecht
 • Internationaal ondernemingsrecht


Masterclass Arbeidsrecht


(8 bijeenkomsten)
 • De totstandkoming van de arbeidsovereenkomst
 • Loon
 • Sociale verzekeringen
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Collectief arbeidsrecht
 • BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Verdieping ontslagrecht
 • Collectief ontslag
 • Fusie en overname
 • Overgang van onderneming

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
4f3e4 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren