Home » Post Bachelor Rekenspecialist

Opleiding: Post Bachelor Rekenspecialist

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

1990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Beide modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor beide onderdelen een voldoende beoordeling behaald? Dan ontvangt u het diploma 'Post Bachelor Rekenspecialist' van Hogeschool NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Leerlingen die vastlopen op het gebied van rekenen en wiskunde zijn zeer geholpen met professionele begeleiding. Wilt u zich in korte tijd ontwikkelen tot reken- en wiskundespecialist in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie? Dan is dit Post Bachelorprogramma ideaal voor u. Met het diploma 'Post Bachelor Rekenspecialist' van NCOI op zak bent u in staat de gewenste optimale ondersteuning te geven. Dit doet u op school of in uw eigen praktijk. Na deze opleiding kunt u in een verkort leertraject verder studeren naar de Post Bachelor Remedial Teacher (RT).De opleiding is opgebouwd uit 2 modules, waarin onder andere de volgende thema's aan de orde komen:

Dyscalculie


(6 bijeenkomsten)
  • De betekenis van dyscalculie voor een kind[li]Oorzaken van dyscalculie[li]Dyscalculie herkennen en vaststellen[li]Dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen[li]Het kind en dyscalculie[li]Testen en observeren[li]Dyscalculieverklaring en -protocol[li]Aanpak en behandeling[li]Instrumenten en (leer)methoden[li]Doorverwijzen, regelingen en voorzieningen


Reken- en wiskundespecialist


(6 bijeenkomsten)
  • Het verhaal van het kind[li]Rekenen op de basisschool[li]Wiskunde in het voortgezet onderwijs[li]Rekenhulp groep 3 t/m 6[li]Rekenproblemen en -beleid[li]Hulp bij voortgezet realistisch reken- en wiskundeonderwijs[li]Leerproblemen en -beleid[li]Rekenen/wiskunde en dyscalculie in de vakken

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
D9E0D Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren