Home » Post Bachelor Remedial Teacher (RT)

Opleiding: Post Bachelor Remedial Teacher (RT)

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

2690 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald? Dan ontvangt u het diploma 'Post Bachelor Remedial Teacher (RT)' van Hogeschool NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Bent u werkzaam als remedial teacher (rt'er) en wilt u leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die vastlopen in het leerproces nog beter ondersteunen? Dan is deze opleiding zeer interessant voor u. U krijgt een helder inzicht in alle aspecten van remedial teaching en leert onder meer welke instrumenten en (leer)methoden u kunt gebruiken om in uw rol nog beter uit de verf te komen. De opleiding gaat uit van de praktijk: uw eigen werkomgeving. Dat zult u als heel aantrekkelijk en inspirerend ervaren. Alles wat u leert, kunt u immers direct concreet in uw eigen werksituatie toepassen.De opleiding is opgebouwd uit 3 modules, waarin de volgende thema's aan de orde komen:

Dyslexie


(6 bijeenkomsten)
  • De betekenis van dyslexie voor een kind[li]Oorzaken van dyslexie[li]Diagnose dyslexie volgens protocol Bloomert[li]Visie op dyslexie[li]Kleuteronderzoek: risicofactoren met betrekking tot de ontwikkeling van dyslexie[li]Diagnose dyslexie aan de hand van lees- en spellingtoetsen[li]Aanpak en behandeling[li]Instrumenten en (leer)methoden[li]Dwaalwegen in de behandeling van dyslectische leerlingen[li]Dyslexie en andere ontwikkelingsstoornissen[li]Sociaal-emotionele problemen bij dyslectische leerlingen[li]Doorverwijzen, regelingen en voorzieningen


Dyscalculie


(6 bijeenkomsten)
  • De betekenis van dyscalculie voor een kind[li]Oorzaken van dyscalculie[li]Dyscalculie herkennen en vaststellen[li]Dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen[li]Het kind en dyscalculie[li]Testen en observeren[li]Dyscalculieverklaring en -protocol[li]Aanpak en behandeling[li]Instrumenten en (leer)methoden[li]Doorverwijzen, regelingen en voorzieningen


Begeleiding bij leerproblemen


(6 bijeenkomsten)
  • Leerproblemen en -stoornissen[li]Belemmeringen en handicaps[li]Invloed van leerproblemen op het kind[li]Van diagnose naar behandeling[li]Remedial teaching bij kinderen[li]Behandelcyclus[li]Modellen voor behandeling[li]Principes voor instructie en begeleiding[li]Doorverwijzen, regelingen en gedragsproblemen[li]Praktijkcases en ontwikkelingen

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
19234 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren