Home » Masterprogramma Arbeidsrecht

Opleiding: Masterprogramma Arbeidsrecht

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

4690 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt iedere Masterclass af met een eindopdracht of case. Behaalt u voor alles een voldoende beoordeling, dan ontvangt u het diploma 'Masterprogramma Arbeidsrecht' van NCOI University of Applied Sciences.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u op Masterniveau een hoogwaardig programma volgen op het gebied van arbeidsrecht? Dan is het Masterprogramma Arbeidsrecht een uitstekende keuze. U ontwikkelt diepgaande kennis van en inzichten in het Nederlands arbeidsrecht. U legt een brede basis op het gebied van arbeidsrecht en u krijgt een verdieping op zowel individuele als collectieve arbeidsrechtelijke thema's. Dit programma wordt aangeboden door NCOI University of Applied Sciences.Dit programma bestaat uit 2 Masterclasses en is als volgt opgebouwd:

Masterclass Arbeidsrecht


(8 bijeenkomsten)
  • Totstandkoming van de arbeidsovereenkomst[li]Consequenties van Wet werk en zekerheid voor arbeidsrecht[li]Proeftijd, concurrentiebeding en relatiebeding[li]Loon en pensioen[li]Sociale verzekeringen[li]Loonadministratie en aansprakelijkheid[li]Transitievergoeding[li]Arbeidstijden[li]Goed werkgeverschap[li]Wijziging van arbeidsvoorwaarden[li]Ziekte, zwangerschap en WIA[li]Arbowetgeving[li]Collectief arbeidsrecht[li]Medezeggenschap[li]Staking[li]Ontslag en arbeidsrecht


Masterclass Verdieping Arbeidsrecht


(8 bijeenkomsten)
  • Invloed van het algemene (vermogens-)recht op het arbeidsrecht[li]Civiel recht en arbeidsrecht[li]A-typische werkrelaties[li]Regelgeving omtrent aansprakelijkheid van werkgever en werknemer[li]Internationaal arbeidsrecht[li]Complexe kwesties rondom overgang van de onderneming[li]Wijziging van arbeidsvoorwaarden[li]Juridische gevolgen van een reorganisatie[li]Effecten van privacyregelgeving in het arbeidsrecht[li]Klokkenluidersregeling[li]Arbeidsprocesrecht en fiscale aspecten van arbeidsrecht[li]Consequenties van aanpalende rechtsgebieden als sociale zekerheid (WW), procesrecht en fiscaal in de praktijk

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
332c8 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren