Home » HBO Sociale Zekerheid - 2 jaar

Opleiding: HBO Sociale Zekerheid - 2 jaar

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De module Conflictbemiddeling en mediation sluit u af met een mondeling examen. De modules Sociale zekerheid in Nederland en Arbeidsmarkt en -bemiddeling sluit u af met een schriftelijk examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgericht...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In het HBO-programma Sociale Zekerheid ontwikkelt u zich in korte tijd tot een succesvolle, breed opgeleide professional in de sociale zekerheid. U verdiept uw theoretische kennis op het gebied van sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en personeelsmanagement. Daarnaast blijft u volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in dit boeiende vakgebied. Het diploma van dit programma kan u mogelijk vrijstellingen opleveren in de HBO Bachelor Sociale Zekerheid.De opleiding is opgebouwd uit 6 modules en een eindopdracht:

Sociale zekerheid in Nederland


(6 bijeenkomsten)
 • Arbeids- en sociaal recht
 • Werkloosheidswet
 • Relatie werkgever/werknemer
 • Wet werk en zekerheid (Wwz)
 • Wet verbetering poortwachter
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
 • UWV en UWV WERKbedrijf
 • Uitkeringen en subsidiemogelijkheden bij ziekteverzuim
 • Boetes, maatregelen en invordering
 • Bezwaar, beroep en klachten


Verzuimbegeleiding en re-integratie


(6 bijeenkomsten)
 • Werk voor inkomen
 • Re-integratie en sociale zekerheid
 • Terugkeer naar de werkplek
 • De stappen in het re-integratieproces
 • Actieve re-integratie op inzetbaarheid
 • Intakegesprekken en diagnose
 • Opstellen van een trajectplan
 • Kwalificatie, matching en plaatsing
 • Bemiddeling en advisering
 • Weerstanden
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Overtuigend argumenteren
 • Adviesvaardigheden


Arbeidsmarkt en -bemiddeling


(6 bijeenkomsten)
 • De arbeidsmarkt
 • Werkgelegenheid en werkloosheid
 • Hefbomen voor arbeidsmarktwerking
 • Frictiewerkloosheid
 • Kwalitatieve en kwantitatieve aansluitingsproblemen
 • Arbeidsbemiddeling
 • Kenmerken van werkzoekenden
 • Soorten cliŽnten
 • Plaatsbaarheid en jobcoaching
 • Matchen van vraag en aanbod
 • Arbeidsjuridische constructies
 • Subsidies en regelingen


Conflictbemiddeling en mediation


(6 bijeenkomsten)
 • Inleiding rechtssociologie
 • Wanneer wel of geen juridische procedure
 • Vormen van geschillenbeslechting
 • Traditionele conflicthantering
 • De fases in conflicthantering
 • Conflicten geschikt voor mediation
 • Slaag- en faalfactoren van mediation
 • De rol van de mediator
 • Mediationtechnieken
 • Vaardigheden conflicthantering
 • CasuÔstiek
 • Plan van aanpak


Integrale dienstverlening en de keten


(6 bijeenkomsten)
 • De ketenpartners
 • Publieke en private ketenpartners
 • Analyseren van ketenpartners
 • Uitvoeringsprocessen van ketenpartners
 • Verbeteren van werkprocessen
 • Integrale dienstverlening van de ketenpartners


Personeelsmanagement


(6 bijeenkomsten)
 • Organisatie- en personeelsmanagement
 • Plek en structuur van personeelsmanagement in organisaties
 • Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment
 • Ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van personeel
 • Juridische aspecten van personeelsmanagement
 • Prestatiemanagement
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ziekte en verzuim
 • Medezeggenschap
 • Trends en ontwikkelingen in personeelsmanagement


Eindopdracht


(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
79321 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren