Home » HBO Hoger Facilitair Management

Opleiding: HBO Hoger Facilitair Management

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit de module Informatiemanagement af met een schriftelijk examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een eindopdracht. Als u alle modules en de eindopdracht afsluit met een voldoende, dan on...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als facilitair manager beschikt u over een uitgebreid palet van kennis en kunde. Dat wordt van u verwacht en daarmee maakt u zich onmisbaar voor uw organisatie. Tijdens dit programma gaat u dieper in op bedrijfskundige thema's. Zo ontwikkelt u zich in de belangrijkste disciplines. Deze opleiding bereidt u uitstekend voor op de volgende stap in uw loopbaan. Uw diploma HBO Hoger Facilitair Management kan u mogelijk vrijstelling opleveren in de NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor Facility Management van Hogeschool NCOI.De opleiding bestaat uit 4 modules en een eindopdracht:

Facilitaire dienstverlening


(8 bijeenkomsten)
  • Trends en ontwikkelingen[li]Hospitality en gastheerschap[li]Het nieuwe werken[li]Technologische ontwikkelingen[li]Flexibele facilitaire concepten[li]Van aanbod- naar vraaggerichtheid[li]Facilitaire procesbeheersing en kwaliteit[li]Wet- en regelgeving en normering (NEN)[li]Duurzaamheid en milieu


Bedrijfskundig facilitair management


(8 bijeenkomsten)
  • Facilitaire processen in organisaties[li]Planmatig beheersen van processen[li]Inkopen en leveranciersmanagement[li]Beheer en gebruik van resources[li]Kwaliteitsmanagement en -controle[li]Werken met service level agreements (SLA's)[li]Risico's analyseren en beheersen[li]Systemen en managementinformatie


Informatiemanagement


(8 bijeenkomsten)
  • Vaststellen van de informatiebehoefte[li]Organisatiebesturing en informatie[li]Beheren van informatie[li]De waarde en kwaliteit van informatie[li]Kennismanagement[li]Informatiesystemen en - stromen[li]Beslissituaties en informatiesystemen[li]Managementinformatie


Organisatie en verandering


(8 bijeenkomsten)
  • Wat is verandermanagement?[li]Doel en achtergrond van veranderen[li]Veranderen en organisatiecultuur[li]Veranderstrategie en interventies[li]Succesfactoren[li]Communicatie tijdens veranderproces[li]Weerstand tegen verandering[li]Implementatie van veranderingen[li]Evaluatie van veranderingen


Eindopdracht


(2 bijeenkomsten van 3 uur)
De laatste module bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. Hierin wordt ingegaan op de opzet en aanpak van de eindopdracht.In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
05D8A Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren