Home » Masterclass Management voor Overheid en Non-Profit

Opleiding: Masterclass Management voor Overheid en Non-Profit

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

2490 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit de Masterclass af met een plan voor uw eigen organisatie. In deze eindopdracht koppelt u de theorie van de managementcyclus aan uw eigen werksituatie. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het diplo...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Omgaan met krappe budgetten, het afleggen van openbare verantwoording en het omgaan met gevoelige maatschappelijke thema's. Dit zijn allemaal aspecten waarmee u als manager binnen de overheid en non-profit te maken krijgt. Deze Masterclass bereidt u hierop voor. U ontwikkelt kennis en vaardigheden om uw organisatie goed te structureren en te managen. U kunt hierdoor met een duidelijke visie sturing geven. U gaat aan de slag met diverse praktijkopdrachten, waarin u zich bezighoudt met de concrete vertaling van strategisch en tactisch management naar organisatie en processen binnen iedere organisatie voor overheid en non-profit.In deze Masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Management binnen overheid en non-profit
  • Overeenkomsten en verschillen met profit[li]Specifieke uitgangspunten voor overheid en non-profit[li]Beleidskaders, politiek en wettelijk kader


Organisatietheorie
  • De relatie tussen organisaties en menselijke activiteiten[li]Organisatietheorie in de praktijk


Organisatie en management
  • Organisatiestructuren en -cultuur[li]Inrichten van organisaties


Organisatie(her)ontwerp
  • Basisvormen van organisaties[li]Strategievorming en organisatiestructurering[li]Opbouw en uitbouw van de organisatiestructuur[li]Organisatieverandering en -structuur[li]Organisatiere-engineering


Management en besluitvorming
  • Beleids- en managementcyclus[li]Organisatiegedrag en leiderschap[li]Management control[li]Sturen op key performance indicators (KPI)[li]Borging in de organisatie


Uitdagingen en implicaties voor organisaties en managers
  • Implicaties van organisatiewijzigingen en actuele thema's[li]Governance[li]Integriteit en ethiek in publieke en non-profitorganisaties[li]Verantwoording en transparantie

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Ba8e9 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren