Home » HBO Bedrijfsjuridisch Medewerker

Opleiding: HBO Bedrijfsjuridisch Medewerker

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Juridische en communicatieve vaardigheden af met een mondeling examen. De overige modules rondt u af met een schriftelijk examen. Behaalt u voor alles een voldoende, dan ontvangt u het NCOI-diploma 'HBO Bedrijfsjuridisch Medewerk...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Bent u een bedrijfsjuridisch medewerker en wilt u uw kennis op het gebied van privaatrecht op HBO-niveau uitbreiden? Dan is dit boeiende programma zeer geschikt voor u. U ontwikkelt uw kennis van privaat- en ondernemingsrecht. Ook werkt u aan uw juridische en communicatieve vaardigheden. U kunt het diploma mogelijk als vrijstelling inbrengen in een NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor, zoals de HBO Bachelor Rechten van Hogeschool NCOI.De opleiding is opgebouwd uit 3 modules:

Ondernemingsrecht


(6 bijeenkomsten)
  • Inleiding ondernemingsrecht[li]Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid[li]Rechtspersonen[li]Naamloze en besloten vennootschap[li]Oprichting, statuten en handelsregister[li]Kapitaalbescherming[li]Aandeelhouders, besluitvorming en zeggenschap[li]Faillissement en surseance van betaling[li]Burgerlijk procesrecht


Juridische en communicatieve vaardigheden


(6 bijeenkomsten)
  • Leesvaardigheid van juridische teksten[li]Beoordelen van juridische gegevens[li]Opbouw van het Burgerlijk Wetboek[li]ZoekstrategieŽn[li]Het opstellen van juridische teksten[li]Eisen aan een akte, contract of bezwaarschrift[li]Burgergericht communiceren[li]Effectieve gesprekstechnieken[li]Overtuigend argumenteren[li]Presentatie en presentatietechnieken[li]Adviesvaardigheden


Privaatrecht I


(6 bijeenkomsten)
  • Inleiding in vermogens- en goederenrecht[li]Systematiek van het Burgerlijk Wetboek[li]Totstandkoming van overeenkomsten[li]Precontractuele verhoudingen[li]Nakoming van verbintenissen[li]Verzuim, ingebrekestelling en schadevergoeding[li]Rechtmatige en onrechtmatige daad[li]Aansprakelijkheid in geval van eigen schuld en medeschuld[li]Verplichtingen van koper en verkoper[li]Pand, hypotheek, voorrechten en retentierechten[li]Algemene voorwaarden

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Ed5aB Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren