Home » HBO Arbeidsrecht

Opleiding: HBO Arbeidsrecht

Bij: NCOI Opleidingen

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2590 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit elke module af met een schriftelijk examen. Behaalt u voor alle modules een voldoende, dan ontvangt u van Hogeschool NCOI het diploma 'HBO Arbeidsrecht'.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Niet-juristen met kennis van het arbeidsrecht zijn zeer waardevol voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een HR-manager tijdens een reorganisatietraject. Het HBO-programma Arbeidsrecht biedt u de kans om deze kennis op te doen. U gaat aan de slag met regelingen rondom arbeidsovereenkomsten en de beŽindiging daarvan. Ook verdiept u zich in arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden. Door de praktische aanpak kunt u de stof direct en succesvol toepassen in uw werk. Uw diploma kan u later mogelijk vrijstelling opleveren in de volledige NVAO-geaccrediteerde HBO Bachelor Human Resource Management of de HBO Bacheloropleiding Sociale Zekerheid van Hogeschool NCOI.De opleiding is opgebouwd uit 3 modules:

De arbeidsovereenkomst


(6 bijeenkomsten)
  • Soorten arbeidsovereenkomsten[li]Flexibele arbeidsrelaties en aanzegtermijn[li]Ketenregeling[li]Collectieve arbeidsovereenkomst[li]Algemeen verbindend verklaren[li]Proeftijd[li]Arbeidsvoorwaarden[li]Loon, opties en winstdeling[li]Onkosten- en kilometervergoeding[li]Pensioenregelingen[li]Geheimhouding en concurrentiebeding[li]Opzet van de arbeidsovereenkomst[li]Arbeidsovereenkomstenrecht


Arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden


(6 bijeenkomsten)
  • Verplichtingen van de werkgever[li]Vakantiedagen en verlofregelingen[li]Bedrijfsveiligheid en risico's van arbeid[li]Risico-inventarisatie en -evaluatie[li]Arbeidsomstandigheden en ziekte[li]Ziektewet[li]Arbeidsongeschiktheid[li]Verzuimbegeleiding en doorbetalingsplicht[li]Juridische aspecten van re-integratie[li]Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)[li]Sociaal verzekeringsrecht[li]Arbeidsomstandighedenrecht


BeŽindiging van de arbeidsovereenkomst


(6 bijeenkomsten)
  • Dossiervorming[li]Disciplinaire maatregelen[li]Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur[li]Ontbindende voorwaarden[li]Ontslagvergunning en ontslagroute[li]Rol van UWV[li]Procedures en beroep[li]Opzegtermijnen[li]Collectief ontslag en sociaal plan[li]Ontslagrecht en ontslagbescherming[li]Transitievergoeding[li]Werkloosheidswet

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
B8F25 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren