Home » Havo eenjarig

Opleiding: Havo eenjarig

Bij: ROC Midden Nederland

 

ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20
3502 GB UTRECHT
 

Inhoud van de cursus

Studiebegeleiding
De studiebegeleiding wordt anders georganiseerd dan je gewend was op je middelbare school. Elke leerling krijgt een trajectbegeleider, er is geen “klas”mentor . Met je trajectbegeleider bespreek je na elke toetsperiode hoe het gaat. Tussendoor kun je ook je trajectbegeleider vragen om een afspraak als je tegen bepaalde dingen aanloopt.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Onderstaande toelatingseisen gelden alleen voor leerlingen ouder dan 18 jaar die zich zelfstandig aanmelden. Meldt je middelbare school je aan, dan gelden strengere toelatingseisen. In alle gevallen beslist de toelatingscommissie of je toelaatbaar bent.

Je kunt de eenjarige havo opleiding met een volledig pakket op het VAVO Lyceum volgen wanneer je:
een vmbo-tl diploma hebt met gemiddeld minimaal een 8,0, of;
een overgangsbewijs hebt naar klas 5 van havo of vwo, nog geen havo- examen hebt gedaan en niet van profiel verandert.

Soms laat de toelatingscommissie je ook toe als je bent blijven zitten in klas 4 van havo of vwo (dit geldt alleen voor 18+). Daarbij is het aantal tekortpunten belangrijk. De toelatingscommissie beslist.

Je kunt de eenjarige havo-opleiding met een deelpakket op het VAVO Lyceum volgen wanneer je:
een vmbo-tl diploma hebt met gemiddeld een 7,0, of;
vmbo-tl certificaten voor de gewenste vakken hebt, of:
bent blijven zitten in klas 4 van de havo, of:
gezakt bent voor het havo-examen, of:
een aantal certificaten wilt behalen (herprofileren of sprokkelen*)

* je moet voor herprofileren of sprokkelen wel voldoende basiskennis hebben.

Duur van de cursus

1 jaar

Kosten van de cursus

Bij een voltijdopleiding betaal je voor een heel jaar €56,- aan het VAVO Lyceum en €1131,- lesgeld aan DUO. Als je een deeltijdopleiding gaat volgen betaal je €30,- cursusgeld per lesuur. Bijvoorbeeld: je gaat 4 vakken volgen. De meeste vakken hebben 4 lesuren per week. Dan heb je dus 16 lesuren per week. Je betaalt dan (16x€30=) €480,00 aan het VAVO Lyceum voor een heel jaar.

Bijzonderheden

Na je opleiding
Met je havo-diploma kun je studeren in het hbo. Met goede studieresultaten, kun je ook voor het vwo kiezen.

Leslocatie(s)
Kampereiland 6
3524 CZ Utrecht
[stuur een e-mail]
[klik hier voor het telefoonnummer]

Noordweg 12
3704 GN Zeist
[stuur een e-mail]
[klik hier voor het telefoonnummer]

Bisschopsweg 167
3817 BT Amersfoort
[stuur een e-mail]
[klik hier voor het telefoonnummer]

Boeken/leermiddelen
Houd rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen. In het vavo zijn de boeken niet gratis.

Intakeperiode
De intakegesprekken vinden plaats tussen 2 juni 2015 en 15 juli 2015.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht, Zeist Amersfoort

Algemene informatie over de cursus

Hoe ziet de opleiding er uit?
Aan het VAVO Lyceum volg je alleen die vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding of diploma. Je kunt ervoor kiezen om overdag of ’s avonds naar school te gaan. Binnen de eenjarige havo-opleiding krijg je in één jaar tijd alle examenstof aangeboden. Je bereidt je dus in één jaar tijd voor op het examen. Je kunt er ook voor kiezen een aantal deelcertificaten te halen.

Vakdocenten geven klassikaal zowel theorie- als praktijkles. Zij helpen je bij de voorbereiding op het examen. In de les oefen je de aangeboden stof door opdrachten te maken.

In oktober/november krijg je een studieadvies (BSA=Bindend Studie Advies). Hierbij wordt gekeken naar je aanwezigheid, inzet en resultaten. Meestal krijg je te horen dat je havo-examen kunt doen. Als blijkt dat de havo niet haalbaar is, zoeken we samen naar een opleiding die beter bij je past.

Tijdens het schooljaar heb je toetsweken. Dan worden de schoolexamens afgenomen. In mei zijn de landelijke Centrale Examens.

Studiebelasting
Hoeveel tijd je naast je lessen nog aan huiswerk moet besteden, hangt voor een groot deel af van de voorkennis die je hebt. Heb je al eens examen in een vak gedaan? Reken dan op zo'n 2 uur huiswerk per vak per week. Is het een nieuw vak, reken dan zeker op het dubbele, dus 4 à 5 uur per vak per week. Bij wiskunde moet je altijd op 5 uur per week rekenen (ook als je al eens examen gedaan hebt).

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
98619 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2017 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren