Home » Veilig aanslaan van lasten

Opleiding: Veilig aanslaan van lasten

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:
Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Duur van de cursus

Waarde nascholing: 7 uur

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

Bij het verplaatsen van zware lasten wordt gebruik gemaakt van verschillende hijsmiddelen. Het verplaatsen van lasten behoort tot de meest risicovolle werkzaamheden. Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Een last kan tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen door:
Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel
Het losschieten van de sluiting
Het verkeerd aanslaan van de last
Het kantelen van de machine
Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan maakt men onder andere gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. Bij het aanslaan van de hijslast wordt samengewerkt met degene die de kraan bedient. Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaamheden deskundig gebeuren. Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.

Doelgroep:
Personen die bij het uitoefenen van hun dagelijks werk, lasten moeten aanslaan en hijsen.

Doelstelling:
De werknemer aanleren om op een juiste, verantwoorde en veilige wijze lasten aan te slaan en te verplaatsen, de kandidaat leren te communiceren met de bedienaar van het hijswerktuig.

Na het volgen van deze training is de cursist op de hoogte van de Arbo-voorschriften met betrekking tot intern transport volgens Arbo informatieblad 17. Tevens wordt er aandacht besteed aan de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden en de gebruikte interne transportmiddelen waarbij lasten worden aangeslagen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
5e799 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren