Home » Veilig werken op ladders en trappen

Opleiding: Veilig werken op ladders en trappen

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Wet en regelgeving
keuring en inspectie van klimmateriaal en beheersmaatregelen
Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
Benaming, soorten en functie van trappen en ladders
Risico’s bij het werken met trappen en ladders

Praktische oefeningen in het veilig werken, zoals:
werkplekorganisatie en afzetting,
Persoonlijke beschermingsmiddelen,
toepassing van valbeveiliging in de praktijk
onveilige werk omstandigheden

Duur van de cursus

De training bestaat uit één deel theorie à 2 uur en één deel praktijk à 2 uur.

Bijzonderheden

De cursus wordt afgesloten met een theorietoets, wanneer deze met voldoende resultaat wordt afgesloten ontvangen de deelnemers een deelname certificaat.
De training is praktijkgericht, d.w.z. dat de theorielessen uitsluitend gegeven worden ter ondersteuning van de praktijkinstructie in de dagelijkse arbeidsomstandigheden van de werknemer.
Uitgangspunt bij de in-company training is dat de opdrachtgever zelf over één of meerdere ladders en trappen beschikt.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

Vaak zien we in de praktijk dat onzorgvuldig om wordt gegaan met het gebruik van trappen en ladders. Snelheid gaat vaak boven het veilig en stabiel plaatsen van trappen en of ladders. Het gebruik van trappen en ladders is niet zonder risico.
Veel incidenten met klimmateriaal worden veroorzaakt door het gebruik van defect materiaal, instabiliteit, verlies van evenwicht, onveilig gedrag en/of ondeskundig gebruik.

Om veilig te kunnen werken op ladders en trappen is een goede voorlichting en instructie aan de medewerkers één van de belangrijkste maatregelen om ongevallen of bijna ongevallen te voorkomen.
Naast dat de werkgever verantwoordelijkheid moet nemen om de werknemer te beschermen, heeft deze zelf ook een eigen verantwoordelijkheid omtrent veilig gebruik en gedrag.

Doelgroep:
Een ladder is bij veel klussen een elementair hulpmiddel. En hoewel er maar weinig over wordt gerept, is het goed om even stil te staan bij hoe je een ladder veilig kan gebruiken.
De training is dan ook bestemd voor alle medewerkers die werken met ladders en trappen in diverse werksituaties en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten hebben gevolgd.

Doelstelling:
Na afloop van de training is de werknemer zich bewust van:
wet en regelgeving bij werken op ladders en trappen,
de gevaren,
de veiligheidsvoorschriften
en het juiste gebruik van de middelen die in het bedrijf aanwezig zijn.

De deelnemer is in staat om de aanwezige arbeidsmiddelen veilig te gebruiken en kan de eiligheid- en gebruiksvoorschriften toepassen in zijn dagelijkse praktijk.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Ea2bB Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren