Home » Basiscursus reachstacker

Opleiding: Basiscursus reachstacker

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Het programma bestaat uit een praktijk gerichte veiligheidsinstructie waarin onder andere aandacht wordt besteed aan:
Bediening en controle
Veiligheid en Arbowetgeving
Stabiliteit en hydraulica
Gebruiksgereed maken
Dagelijks onderhoud
Rijden en manoeuvreren
Signaleren van storingen
Beperkingen en gebruiksmogelijkheden
Regels met betrekking tot het verplaatsen en werken op het terrein
Veiligheidsinstructies

Waarde nascholing:
14 uur

Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:
Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Duur van de cursus

Waarde nascholing: 14 uur

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

Het werken met reachstackers en de specifieke arbeidsomstandigheden op meestal het haven/bedrijfsterrein kunnen grote risico’s met zich meebrengen.

De reachstacker is bedoeld voor het laden en lossen van containers en voor het verplaatsen en stapelen van containers op opslag- en overslaglocaties. Door middel van de reachstacker worden containers op vrachtauto´s, treinwagons en opleggers gezet.

Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden.

De Arbo-wet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Reachstackers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en dus een specifieke gebruikersinstructie hebben gekregen. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

Doelgroep:
Deze trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die een reachstacker gebruiken om op bedrijfsterreinen (zoals op- en overslagbedrijven en haventerminals) En ook voor medewerkers die in de toekomst als reachstackerchauffeur gaan werken.

Doelstelling:
In deze unieke basiscursus worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van dit specifieke transportwerktuig en overige technische voorzieningen en worden de specifieke bedieningsvaardigheden beoefend.

Na het volgen van deze opleiding is de cursist op de hoogte van de Arbo-regels en de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheden, het gebruik van de reachstacker, en kan deze toepassen in de praktijk.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
CaD3C Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren