Home » Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Opleiding: Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

De definitieve invulling van deze training is gebaseerd op de risico-inventarisatie en evaluatie van het bedrijf en wordt bepaald en samen besproken tijdens het intakegesprek. Puntsgewijs worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
Wetgeving, toezicht/opsporing
Gevaareigenschappen, gevarenklasse en gevaarsetiketten
Verpakking en documenten
Veiligheidsmaatregelen, R en S zinnen
Voorkomen ongevallen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Brand- en brandbestrijding
Laden/lossen van vrachtwagens
Stuwage van de gevaarlijke stoffen in het voertuig

Waarde nascholing:
7 uur

Duur van de cursus

Minimaal 1 dag

Kosten van de cursus

Op basis van offerte na intakegesprek

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

De cursus is gericht op het verhogen van de veiligheid en verantwoordelijkheid voor elke werknemer die regelmatig met diverse gevaarlijke stoffen moet werken. In ongewenste situaties kunnen de producten gevaar opleveren voor mens en milieu. Daarom is goede kennis van de verschillende stoffen waarmee wordt gewerkt noodzakelijk.

Op basis van Art. 8 Arbo-wet is de werkgever verplicht te zorgen voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van haar werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken.

Doelgroep:
Deze praktijkgerichte veiligheidstraining is bedoeld voor elke werknemer die regelmatig moet werken met één of meerdere soorten gevaarlijke stoffen, zoals verwerking, opslag, afvoer en intern en extern transport.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
5b1e0 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren