Home » Korfbal Trainer 3

Opleiding: Korfbal Trainer 3

Bij: ROC Tilburg (Cursussen)

 

ROC Tilburg (Cursussen)

Postbus 1330
5004 BH TILBURG
 

Inhoud van de cursus

Er zijn 9 centrale bijeenkomsten waarin alle aspecten aan de orde komen. De bijeenkomsten zijn verdeeld in 3 blokken (4, 3 en 2 bijeenkomsten). Tussen elk blok zit 6 tot 8 weken, zodat de cursist de tijd krijgt om de opgedane kennis toe te passen en om opdrachten uit te voeren.
In beide tussenliggende perioden komt de docent op stagebezoek.

De opdrachten zijn veelal gericht op werkzaamheden die een trainer normaal gesproken ook al doet. Bijvoorbeeld het maken van een trainingsplanning voor een langere termijn en de inhoud van een training. Ook opdrachten m.b.t. de coaching sluiten aan bij de praktijk. De extra tijd zit in het volgen van de bijeenkomsten, het uitwerken van specifieke opdrachten (inclusief lezen bijbehorende teksten), het nabesprekingen met de Praktijk Begeleider en/of de docent na een stagebezoek, e.d.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voorwaarde voor deelname aan de opleiding:
minimale leeftijd 16 jaar;
de cursist is in het bezit van het certificaat KT 2 of de Basis Opleiding Korfbaltrainer;
de cursist moet een ploeg trainen/coachen uitkomende in het breedte- of wedstrijdkorfbal
de cursist wordt begeleid door een Praktijkbegeleider
Korfballers met een vooropleiding CIOS, ALO of PABO kunnen rechtstreeks instromen.

Duur van de cursus

9 bijeenkomsten

Kosten van de cursus

Per deelnemer € 210,-

Plaatsen / leslocaties

Tilburg

Algemene informatie over de cursus

Het KNKV wil op alle niveaus de kwaliteit van de trainingen bevorderen. Doel van de opleiding is dat de cursist in staat is om korfbaldoelen op korte en middellange termijn planmatig te realiseren. Coaching van wedstrijden en begeleiding van sporters vindt effectief plaats. De cursist is tevens in staat om trainers te begeleiden op het onderdeel didactiek.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
892aE Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren