Home » Machinist Mobiele Torenkraan (TCVT W4-06)

Opleiding: Machinist Mobiele Torenkraan (TCVT W4-06)

Bij: V-Tas

Opleidingsinhoud

De opleiding ‘Machinist Mobiele Torenkraan’ bereidt de cursist voor op het examen volgens het T.C.V.T.-certificatieschema W4-06. De opleiding verschaft de cursist kennis en vaardigheden met betrekking tot het opstellen en modificeren van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en de werking van de technische systemen. De opleiding ‘Machinist Mobiele Torenkraan’ richt zich op alle door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met mobiele torenkranen boven 10 ton/meter en bereidt de cursist voor op het examen ISO 17024.Tijdens het theoriegedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

Wettelijke eisen
Techniek
Werkvoorbereiding en communicatie
Toepassing en eisen m.b.t. hijsmiddelen en hijsgereedschappen
Laden en lossen
Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten

De praktijkinstructie bestaat o.a. uit:

Controle van de mobiele kraan
Veiligheidsmaatregelen
Zelfstandig besturen en verplaatsen van de kraan
Modificeren van het gieksysteem van de kraan
Het maken van een eenvoudig hijsplan
Laden en lossen
Diverse technieken m.b.t. hijsen en het aanslaan van lasten
Storingen herkennen en handelend optreden
Het inpakken en rijklaar maken
Nazorg en milieuverantwoord werken

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en de motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm en veiligheidsschoenen te dragen. Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie.

Opleidingsduur

5 dagen

Kosten

€ 3.480,- excl. 21% btw, incl. lesmateriaal en examenkosten

Bijzonderheden

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘Mobiele Torenkraan’ (hijsbewijs) definitief vervangen door het T.C.V.T.-certificaat ‘Machinist Mobiele Torenkraan’. De overheid heeft hiermee gekozen voor het waarborgen van vakbekwaamheid via persoonscertificatie volgens ISO17024. Het onderliggende certificatieschema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere het Ministerie van S.Z.W., Transport en Logistiek Nederland, Het Zwarte Korps, de Vereniging Verticaal Transport en betrokken opleiders en exameninstellingen. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en is volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema 'W4-06 Machinist Mobiele Torenkraan' van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (T.C.V.T.).

De eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van de machinist, worden steeds hoger. In de Arbowet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel is opgeleid en in het bezit is van het vakbekwaamheidcertificaat T.C.V.T. ingevolge het certificatieschema W4-06, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn is gegarandeerd. In deze opleiding wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het opstellen, modificeren en bedienen van de torenkraan, maar ook aan de stabiliteit en belastbaarheid en natuurlijk aan de technische systemen. Hiernaast is er ook onderricht in het werken met goedgekeurde hijsgereedschappen en een goedgekeurde mobiele torenkraan. De nadruk van de opleiding ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan en hijsgereedschappen grote risico's met zich meebrengt.

De opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten en er wordt gewerkt met een goedgekeurde mobiele torenkraan. Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

Meer informatie:

Voor meer informatie, een advies op maat, een offerte, een aanmelding of voor al uw overige vragen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. Zij helpen u graag bij het van de juiste keuze of voorzien u desgewenst van de correcte en actuele antwoorden op uw vragen.

Voor algemene informatie nodigen wij u graag uit om onze website bezoeken.

Plaatsen / leslocaties

Bladel, Susteren, Arendonk (B) of op locatie (in overleg)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Personen die gaan werken als machinist van een mobiele torenkraan moeten in het bezit zijn van een persoonscertificaat T.C.V.T. Het certificaat geeft de houder wettelijke bevoegdheid (art. 7.3 en 7.6 Arbo-regeling) om beroepsmatig een mobiele torenkraan te bedienen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
3f25F Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2018 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren